De stille Kracht 

Het doel van de Kracht is het ondersteunen, in materiële of financiële zin, van inwoners of groepen van inwoners in de gemeente Wassenaar, onder meer door het organiseren van handel in gebruikte goederen en alles wat in de ruimste zin daarmee verband houdt. Een belangrijke afgeleide doelstelling is het verminderen van de afvalberg. Door gebruikte spullen opnieuw te gebruiken komt er minder afval, waarbij een bijdrage wordt geleverd aan de bescherming van het  milieu en de verspilling van grondstoffen.

De Stille Kracht

De inkomstenbron van de Kracht van Wassenaar is een kringloopwinkel. Personen en organisaties in Wassenaar kunnen tweedehands goederen vrijwillig, dat wil zeggen zonder vergoeding van kosten, geven. Vervoer naar en vanuit de winkel kan worden verzorgd door vrijwilligers van de Kracht. 

De opbrengsten van de winkel worden geheel besteed aan de doelstelling van de de Kracht: het ondersteunen van (groepen van) Wassenaarders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wij ondersteunen instellingen (bijvoorbeeld Stichting Leergeld, ouderenbonden, hospice) maar geven ook direct steun aan personen. Enerzijds door gratis spullen uit onze kringloopwinkel ter beschikking te stellen maar ook door financiële steun te geven bij acute nood van mensen die tussen wal en schip dreigen te raken.

 

De Stille Kracht

Kringloop voor en door Wassenaar

Rijksstraatweg 68
2241 BW Wassenaar

Dit draagt ook bij aan de doelen:

SDG-1
SDG-11
SDG-12
SDG-13
SDG-14
SDG-17