De Groene Meent

Een inwonersinitiatief in Wassenaar

‘Gemeenschappelijk belang gaat voor individueel belang’

DE MEENT, dat was vroeger die gemeenschappelijke weide waar elk gezin in het dorp twee geiten neerzette om te grazen, zodat er melk was om te drinken. En toen kwam de groeieconomie: iemand zette er 4 geiten neer, en de buurman dacht: ‘dat kan ik ook.’ En ineens was het gras op- en was er ook geen melk meer. Wij hebben ons inwonersinitiatief genoemd naar die Meent. Wij houden onze meent -en daarmee bedoelen we de Aarde-  graag groen.  Dit doen we door lokaal, in Wassenaar, activiteiten te organiseren die daaraan bijdragen.

GroeneMeent 2021

Word ook vrijwilliger bij de Groene Meent

Heb jij goede ideeën of wil je je aansluiten en meewerken aan een van onze projecten?
Meld je bij ons aan zodat we Wassenaar samen nog groener kunnen maken.

Waarom staat de Wassenaarse pomp in het logo?

Goed gezien! In het logo van de Groene Meent staat het silhouet van de dorpspomp van Wassenaar die op het Plein staat, tegenover het Baljuwhuis. Het slaan van een waterput was vroeger het begin van een gemeenschap: Er werd een voorziening gecreëerd waar iedereen gebruik van kon maken: Schoon grondwater, dat vanuit een zekere diepte opgehaald kon worden. Water, noodzakelijk voor leven. Er werden afspraken over gemaakt hoeveel water iedereen uit de pomp kon halen. Zo bleef er op de geslagen diepte voldoende grondwater voor iedereen, en raakte die put – nou ja, niet uitgeput dus. Net als de Meent dus een gemeenschappelijk goed, die pomp met die put.
Voor ons dus nog een keer de metafoor van de aarde: om de pomp te laten werken moet je deze goed onderhouden en van het water uit de put dien je bedachtzaam gebruik te maken- zodat er water bereikbaar en beschikbaar is voor langere tijd. Wij willen de aarde niet uitputten.

Wil je hier meer over weten? Op wikipedia vind je wel het e.e.a. over ‘COMMONS’ , de Engelse term voor gemeenschappelijk te gebruiken goederen.

Logo Groene Meent Wassenaar

Waarom wij Duurzaam Doen

Think global, act local

Wij zien duurzaam doen als onze opdracht. Niet alleen voor onszelf, maar voor allen in Wassenaar, alle individuen, of je nu in Wassenaar werkt of woont.  Duurzaam handelen betekent dat je je bewust bent van de rijkdom van Wassenaar – en ook van de aarde- en dat je vanuit dit bewustzijn bedenkt dat deze rijkdom alleen blijft als we er spaarzaam mee om gaan. Dit hopen we over te brengen door lokaal, in Wassenaar, activiteiten te organiseren die aanzetten tot duurzaam doen. Die activiteiten zie je onderaan deze pagina. Overigens is de bouw en het onderhoud van deze website ook een van onze activiteiten.

Circulariteit

In ons logo staat een cirkel. Die cirkel staat voor circulariteit: we zouden graag willen dat grondstoffen niet verspild worden en hergebruikt worden. Ook binnen Wassenaar kunnen we veel spullen hergebruiken. Maar de cirkel staat ook voor wat anders: Wij willen duurzaam doen zichtbaar maken.  Zichtbaarheid leidt tot samenwerking, samenwerking leidt tot meer bewustwording, en bewustwording leidt weer meer tot (zichtbaar) duurzaam doen. Dus we hopen een cirkel te creëren waarbij iedereen in Wassenaar aansluit en zich op een andere manier tot onze planeet gaat verhouden.

En dat cirkeltje met al die kleuren? Die staat voor alle Global Goals, en wordt in de hele wereld veel gebruikt. Onze gemeente is sinds september 2019 een Gemeente voor GLOBAL GOALS. Wij gebruiken deze Duurzame Doelen graag als leidraad voor ons handelen en de samenwerking met andere organisaties- in én buiten Wassenaar.

Landelijk zijn we aangesloten bij de SDG community van SDG Nederland en maken we deel uit van de Brede beweging .

Global Goals logo

Dit zijn de vrijwilligers van de Groene Meent

Wij zijn een aantal inwoners uit Wassenaar. We stellen ons hieronder voor. Na het zien van de film NORMAL IS OVER in de bibliotheek van Wassenaar besloten we dat het tijd werd om wat te gaan doen. De eerste vrijwilligers zijn in oktober 2019 bij elkaar gekomen en ‘gewoon’ gestart- en af en toe komt er een vrijwilliger bij.  Overigens zijn er ook nog ad hoc vrijwilligers die meehelpen als dat nodig is. 

Wij denken dat elke inwoner van ons dorp, ook als bewoner van deze Aarde, een rol heeft om het leven op aarde te verbeteren en volhoudbaar te maken en te houden. Doe je mee?

Er is altijd plek voor meer vrijwilligers bij de Groene Meent, dus als je je wilt aansluiten of een sterk idee hebt, dan ben je meer dan welkom. Alles is vrijwillig, iedereen draagt bij naar eigen mogelijkheid.

Ook meedoen?

Als partner of als vrijwilliger van de Groene Meent?
Graag! Vul dan het contactformulier in.

De vrijwilligers van de Groene Meent

Susanne van Eps-Habibe

Susanne van Eps-Habibe

Lotte Bok

Lotte Bok

Merve Lüderitz

Merve Lüderitz

Nico Stoffels

Nico Stoffels

Shirley Döderlein de Win - Houtman

Shirley Döderlein de Win - Houtman

Tom de Boer

Tom de Boer

Willemien Free

Willemien Free

Groene Meent groepsfoto 2021

Ook meedoen?

Als partner of als vrijwilliger van de Groene Meent?
Graag! Vul dan het contactformulier in.

Activiteiten die door de Groene Meent worden georganiseerd:

Film 2040 – 7 oktober 20.00 uur

Film 2040 – 7 oktober 20.00 uur

Kom naar de film “2040”
7 oktober om 20.00 uur in de filmzaal van de Bibliotheek.
Voor de film vragen wij een vrijwillige bijdrage
Vooraf aanmelden via info@groenemeent.nl.
Vermeld hierbij je naam, aantal personen en je emailadres.
Voor een bezoek aan het filmhuis is een corona toegangsbewijs ) nodig voor iedereen vanaf 13 jaar. Neem dit bewijs en een geldig legitimatiebewijs mee.
Kun je er niet bij zijn, laat het ons weten, dan kijken we hoe en wanneer we – bij voldoende animo – een volgende keer (op een andere locatie) kunnen regelen.

Lees meer