Doel 4. Kwaliteitsonderwijs

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
Met name door de millenniumdoelen is er op het gebied van onderwijs de laatste jaren veel verbeterd, vooral voor vrouwen en meisjes. Op dit moment gaat 91 procent van de kinderen in ontwikkelingslanden naar de basisschool. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat is ten opzichte van 2000 gehalveerd: van 100 miljoen in 2000 naar 57 miljoen in 2015. Maar er valt nog veel winst te behalen. Vijftig procent van de kinderen met een basisschoolleeftijd die niet naar school gaan, wonen in conflictgebieden. En wereldwijd kunnen 103 miljoen jongeren nog niet lezen of schrijven.

Primair, secundair en tertiair onderwijs
Omdat het met primair onderwijs al erg goed gaat in de wereld, richt dit doel zich zowel op primair als secundair en tertiair onderwijs. In 2030 moeten dan ook alle jongens en meisjes in de wereld de basisschool en middelbare school kunnen afmaken. Ook moeten alle mannen en vrouwen toegang krijgen tot betaalbaar beroeps-, technisch-, en hoger onderwijs.

Kwaliteit
Binnen dit doel is ook meer aandacht voor de kwaliteit van onderwijs. Zo moeten scholieren en studenten kennis en vaardigheden kunnen opdoen over duurzame ontwikkeling, duurzame levensstijlen, mensenrechten en gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Daarnaast moeten scholen een cultuur van vrede, geweldloosheid, diversiteit en mondiaal burgerschap promoten. Hier zijn bekwame docenten voor nodig. Daarom moet er meer aandacht uitgaan naar het opleiden van leraren in ontwikkelingslanden.

4. Kwaliteitsonderwijs - Icoon

Doel 4: Dit gebeurt er in Wassenaar

Staat jullie organisatie, initiatief of activiteit er nog niet bij? Meld deze dan direct aan.

Laurien de Vos (Solar Team)

Laurien de Vos (Solar Team)

Laurien de Vos (Solar Team) Vrijdag 30 april kreeg de Montessorischool in Wassenaar bezoek van het wereldberoemde Vattenfall Solar Team. Een van de teamleden is Laurien de Vos uit Wassenaar, die vroeger zelf op deze...

Lees meer
Klimaatgesprekken

Klimaatgesprekken

Workshopserie KlimaatGesprekken Binnenkort start de tweede serie KlimaatGesprekken in Wassenaar. Vorig jaar september is de eerste groep Wassenaarders gestart met deze zesdelige workshopreeks. De workshops geven...

Lees meer
IVN Leidse Regio

IVN Leidse Regio

IVN Leidse regio (incl. Wassenaar) IVN wil mensen al vanaf jonge leeftijd in aanraking brengen met de natuur in hun omgeving. Dit doet IVN  door excursies, cursussen en lezing aan te bieden, natuureducatie in het...

Lees meer
Stichting Run for Rio

Stichting Run for Rio

Stichting Run For Rio Run for Rio ondersteunt projecten die zich richten op kansarme kinderen in ontwikkelingslanden met het doel hen volwaardig aan de maatschappij te laten deelnemen. Het accent ligt de laatste jaren...

Lees meer
Stichting Spelenderwijs

Stichting Spelenderwijs

Stichting Spelenderwijs Wassenaar De Stichting Spelenderwijs wil vanuit sociaal en maatschappelijk oogpunt Wassenaarse kinderen van 6 tot 16 jaar laten kennis maken met sport- en spelactiviteiten. Gelijkheid is een...

Lees meer
Basisschooldirecteuren

Basisschooldirecteuren

Basisschooldirecteuren - Duurzame Basiseducatie De Basisscholen in Wassenaar bieden een aanbod van kwalitatief goed basisonderwijs waarbij ook specifiek aandacht is voor (een aantal)  Global Goals.Het belangrijkste...

Lees meer

Doel 4: Eerder georganiseerd in Wassenaar