Stichting Run For Rio

Run for Rio ondersteunt projecten die zich richten op kansarme kinderen in ontwikkelingslanden met het doel hen volwaardig aan de maatschappij te laten deelnemen.

Run for Rio Wassenaar

Het accent ligt de laatste jaren op het investeren in onderwijs (bouwen van scholen) waarmee de maatschappelijke positie van deze kansarme kinderen kan worden verbeterd. Op dit moment wordt er een school in Oeganda gerealiseerd. De realisatie van projecten vindt plaats door het kiezen van een betrouwbare partner in het land van het project. Momenteel wordt er samengewerkt met de organisatie Noah’s Ark in Oeganda.

Wat doen we?
Door middel van klaverjasavonden, hardlopen, wandelen, fietsen en het houden  van kerkelijke collecten, werven we fondsen. Ook geven we voorlichting over onze projecten en houden we sponsorlopen op scholen.

Stichting Run for Rio

Opvang straatkinderen

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-4
SDG-17