Doel 3. Goede gezondheid en welzijn

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden
“Gezondheid is essentieel voor duurzame ontwikkeling”, stellen de Verenigde Naties. Doel drie gaat over gezondheid en welzijn voor iedereen van jong tot oud. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie daalde het kindersterftecijfer in 2015 met 53 procent ten opzichte van 1990. Toch sterven er elk jaar nog steeds zes miljoen kinderen voor hun vijfde levensjaar. Het merendeel van deze kinderen wonen in Azië en sub-Sahara Afrika. Vier van de vijf kinderen die voor hun vijfde levensjaar overlijden komen uit deze regio’s. Moedersterfte is in 2015 ten opzichte van 1990 met 44 procent gedaald, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar ook hier kunnen nog stappen worden gezet. Moedersterfte is in ontwikkelingslanden nog steeds 14 keer hoger dan in ontwikkelde landen.

Moedersterfte
In 2030 moet het moedersterftecijfer minder zijn dan 70 per 100.000 levendgeborenen. Ook moet het sterftecijfer van kinderen onder vijf jaar oud wereldwijd tenminste worden teruggedrongen tot 25 per 1000 levendgeborenen.

Gezondheid
Daarnaast moet er in 2030 een einde komen aan epidemieën zoals HIV/aids, tuberculose, malaria en andere tropische ziekten. Om dit te bereiken moet er meer aandacht komen voor onderzoek naar vaccins en medicijnen. In de targets van dit derde doel staat ook beschreven dat er meer aandacht uit moet gaan naar het voorkomen en het behandelen van drugsverslavingen en alcoholmisbruik. En het aantal verkeersdoden moet in 2020 al gehalveerd zijn.

Seksuele rechten
In dit doel wordt ook meer aandacht besteed aan seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Seksuele en reproductieve gezondheidszorg moet in 2030 voor iedereen toegankelijk zijn. Ook moet er betere informatie beschikbaar komen over voortplanting en gezinsplanning, zodat iedereen goed geïnformeerde, eigen keuzes kan maken.

3. Geode gezondheid en welzijn - Icoon

Doel 3: Dit gebeurt er in Wassenaar

Staat jullie organisatie, initiatief of activiteit er nog niet bij? Meld deze dan direct aan.

Fietsmaatjes Wassenaar

Fietsmaatjes Wassenaar

Fietsmaatjes Wassenaar Fietsmaatjes Wassenaar is opgericht in 2021 en is er voor mensen die er graag op uit gaan met de fiets maar dit door een beperking of leeftijd niet meer kunnen of durven. Zij zijn de gasten....

Lees meer
Speelroute Oostdorp

Speelroute Oostdorp

Buurtactie tegelwippen en start van het project Speelroute Oostdorp Zaterdag 26 juni hebben de inwoners van Oostdorp samen met de wethouder 1348 tegels verwijderd en hiermee een begin gemaakt aan het project...

Lees meer
Stichting Spelenderwijs

Stichting Spelenderwijs

Stichting Spelenderwijs Wassenaar De Stichting Spelenderwijs wil vanuit sociaal en maatschappelijk oogpunt Wassenaarse kinderen van 6 tot 16 jaar laten kennis maken met sport- en spelactiviteiten. Gelijkheid is een...

Lees meer
De Bramenhorst

De Bramenhorst

De Bramenhorst De Bramenhorst is een biologische groentekwekerij die streeft naar 100% fossiele brandstof vrij produceren. Alles gebeurt elektrisch -op zonneenergie- of met de hand. Ook in het voor-en na traject wordt...

Lees meer
Deijlerhof

Deijlerhof

Deijlerhof De Deijlerhof is de buurttuin die bij het Deijlerhuis hoort. Een prachtige hof, opgezet en onderhouden door vrijwilligers van buurtvereniging Groot Deijleroord. Het gaat hierbij niet alleen om groen, maar...

Lees meer

Doel 3: Eerder georganiseerd in Wassenaar

Kerstvreugd

Kerstvreugd

Kerstvreugd, stuur een kaartje Dit jaar wordt kerst voor iedereen anders...De maatregelen omtrent...

Lees meer