Doel 15. Leven op het land

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

Bossen bedekken 30 procent van het landoppervlak van de aarde. Naast dat ze belangrijk zijn voor de voedselveiligheid en het bieden van onderdak, zijn ze ook essentieel voor het vechten tegen klimaatverandering, het beschermen van de biodiversiteit en vormen ze het leefgebied van inheemse bevolkingsgroepen. We verliezen jaarlijks 13 miljoen hectare bos, terwijl de landaantasting zorgt voor woestijnvorming van 3,6 miljard hectare aan land.  

Ontbossing
Ontbossing en verwoestijning – veroorzaakt door de mens en klimmaatverandering – vormen enorme uitdagingen voor duurzame ontwikkeling en tasten de levens van miljoenen mensen aan in hun strijd tegen armoede. Er wordt actie ondernomen om de bossen te beheren en de verwoestijning aan te vechten. 

Zo moet in 2020 de ontbossing zijn gestopt en moet bebossing wereldwijd toenemen. In datzelfde jaar moeten zoetwater- en aardse ecosystemen beschermd worden, met name bossen, moerassen, berggebieden en steppen. In 2030 moet de woestijnvorming tegen worden gegaan. 

15. Leven op het land - Icoon

Doel 15: Dit gebeurt er in Wassenaar

Staat jullie organisatie, initiatief of activiteit er nog niet bij? Meld deze dan direct aan.

Plantenbieb

Plantenbieb

Plantenbieb Een groene, bloeiende tuin draagt bij aan een gezonde leefomgeving, voor mens én dier. Groene tuinen houden water vast, geven verkoeling op warme dagen, en bieden woonplaats en voedsel voor dieren als...

Lees meer
Speelroute Oostdorp

Speelroute Oostdorp

Buurtactie tegelwippen en start van het project Speelroute Oostdorp Zaterdag 26 juni hebben de inwoners van Oostdorp samen met de wethouder 1348 tegels verwijderd en hiermee een begin gemaakt aan het project...

Lees meer
Wassenaarse Berm Brigade

Wassenaarse Berm Brigade

Wassenaarse Berm Brigade Doe je mee met de bermbrigade?  wij gaan samen het zwerfafval te lijf!Wil je net als wij dat de Wassenaarse bermen en straten niet zijn overwoekerd door  blikjes, mondkapjes, zakdoeken,...

Lees meer
IVN Leidse Regio

IVN Leidse Regio

IVN Leidse regio (incl. Wassenaar) IVN wil mensen al vanaf jonge leeftijd in aanraking brengen met de natuur in hun omgeving. Dit doet IVN  door excursies, cursussen en lezing aan te bieden, natuureducatie in het...

Lees meer
De Bramenhorst

De Bramenhorst

De Bramenhorst De Bramenhorst is een biologische groentekwekerij die streeft naar 100% fossiele brandstof vrij produceren. Alles gebeurt elektrisch -op zonneenergie- of met de hand. Ook in het voor-en na traject wordt...

Lees meer
Grondstofjutters

Grondstofjutters

Grondstofjutters Wat als de bezoekers die dagelijks op het strand komen allemaal een beetje afval mee zouden nemen op hun wandeling? Dan is het strand zo schoon!Grondstofjutters biedt een aanpak waarin strandbezoeker,...

Lees meer

Doel 15: Eerder georganiseerd in Wassenaar