Fairtrade Wassenaar

Wassenaar is sinds 2013 een Fairtrade Gemeente. Dat betekent dat inwoners, winkels, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de lokale overheid samen zorgen voor zoveel mogelijk eerlijke handel.

Waarom fairtrade?

Iedere dag kun je tijdens het winkelen kiezen voor fairtrade producten. Van deze producten weet je zeker dat ze onder eerlijke en duurzame voorwaarden zijn verhandeld. Met jouw fairtrade boodschappen zorg je voor betere sociale en milieuomstandigheden voor boeren en producenten in ontwikkelingslanden. Ook als bedrijf, organisatie of overheidsinstantie kun je fairtrade producten inkopen. Het is dus heel gemakkelijk om te werken aan duurzame armoedebestrijding.

Wat is fairtrade?

Fairtrade zorgt ervoor dat producten onder eerlijke handelsvoorwaarden worden verhandeld met respect voor mens en milieu. Bij fairtrade worden bijvoorbeeld het recht op vakbonden en het verbod op gedwongen- of kinderarbeid nageleefd. De boeren en producenten ontvangen een eerlijke beloning voor hun werk. Ook zorgt fairtrade voor langdurige handelsrelaties, zodat de boeren en producenten kunnen investeren in zichzelf, hun familie, en in de gemeenschap waarin zij leven. Daarbij schenken ze bij de keuze voor grondstoffen of productiewijze ook extra aandacht aan het milieu.

Een Fairtrade Gemeente moet aan zes criteria voldoen

  1. De lokale werkgroep. Er is een lokale werkgroep actief die de initiatieven neemt om de titel te behalen of te behouden. In Wassenaar is dit de Werkgroep Fairtrade Gemeente Wassenaar. De werkgroep stelt jaarlijks een verantwoording op, waaruit moet blijken dat de gemeente nog steeds aan de eisen voldoet. De werkgroep bestaat uit een gevarieerde groep met vertegenwoordigers uit verschillende sectoren van de samenleving.
  2. De gemeente spreekt zich uit vóór fairtrade. Het gemeentebestuur spreekt zich uit vóór fairtrade en koopt fairtrade producten in. De gemeenteraad en de verschillende gemeentelijke afdelingen verwoorden fairtrade in hun beleid en handelen hiernaar.
  3. Fairtrade is zichtbaar beschikbaar in winkels en horeca. Winkels verkopen eerlijke producten en de horeca serveert fairtrade dranken en gerechten.
  4. Kennis over en gebruik van fairtrade bij bedrijven en maatschappelijke organisaties groeit. Maatschappelijke organisaties en bedrijven gebruiken fairtrade producten. En er worden, bijvoorbeeld op scholen, activiteiten georganiseerd om de kennis over en de betrokkenheid bij fairtrade te vergroten.
  5. Media-aandacht. De werkgroep vindt het belangrijk om fairtrade onder de aandacht van Wassenaarders te brengen en houden. Ze organiseert lokale en blijvende publiciteit rond het onderwerp. Want wat is fairtrade nou eigenlijk? En wat kan jij doen om een steentje bij te dragen aan een leefbaardere wereld voor iedereen?
  6. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Natuurlijk is het wenselijk dat iedereen fairtrade producten verkoopt, inkoopt of gebruikt. Maar er zijn veel initiatieven die een andere insteek hebben dan fairtrade, maar wel maatschappelijk verantwoord zijn en bijdragen aan duurzaamheid. Denk aan: groene stroom, streekproducten en microkredieten. Daarom krijgen deze initiatieven een plek als het zesde criterium.

De werkgroep Fairtrade Gemeente Wassenaar werkt samen met Bibliotheek Wassenaar-Voorschoten, De Wassenaarse Krant, Eerlijk Winkelen, Vrijwilligers Centrale Wassenaar, Ondernemend Wassenaar en Wereldwinkel Wassenaar. De werkgroep onderhoudt ook het contact met gemeenten in de regio die Fairtrade Gemeente zijn of willen worden.

Nadat in 2015 de Milleniumdoelen ‘verstreken’ waren heeft Fairtrade Gemeente Wassenaar zich in 2019 sterk gemaakt om Wassenaar Global Goals Gemeente te laten worden en hier aan inhoud te geven.
Dit gaat in samenwerking met Gemeente Wassenaar en de Groene Meent. 

Fairtrade Wassenaar
Global Goals fair-trade

Fairtrade op zich is geen Global Goal maar omvat 10 doelen.

fairtrade beeldmerken

Dit zijn de meest voorkomende fairtrade beeldmerken in Nederland.

Fairtrade krantenartikel

Uit De Wassenaarse Krant van 11-02-2022

Wie zijn wij?

Barbara Kortbeek

Barbara Kortbeek

Joan Poustochkine

Joan Poustochkine

Contact

Barbara Kortbeek
bskortbeek@gmail.com

Verdiepingsplan Wassenaar Fairtrade
Verdiepingsplan Wassenaar Fairtrade