Basisschooldirecteuren – Duurzame Basiseducatie

De Basisscholen in Wassenaar bieden een aanbod van kwalitatief goed basisonderwijs waarbij ook specifiek aandacht is voor (een aantal)  Global Goals.

Basisschooldirecteuren

Het belangrijkste Duurzame doel is natuurlijk nummer 4: Alle kinderen, ook in Wassenaar, hebben recht op goed onderwijs in een duurzaam verantwoorde leefomgevingRecht van alle kinderen op goed onderwijs in een duurzame verantwoorde leefomgeving. 

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-3
SDG-4
SDG-7
SDG-9
SDG-10
SDG-11
SDG-12
SDG-13