Ritske Bloemendaal

‘Partnerschap: we hebben elkaar hard nodig om de doelen te bereiken’
De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn groot: een einde maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. De bijna 200 regeringsleiders die het akkoord van de Global Goals tekenden in 2015 beseffen dat de doelen zo groot zijn, dat we elkaar hard nodig hebben om ze te bereiken. Dit vraagt acties op meta niveau in de wereld, op mega niveau in Europa, en via Nederland ook naar Wassenaar en de eigen omgeving. Als wethouder vind ik het een mooie uitdaging om te kunnen bijdragen aan het versterken van de samenwerkingsverbanden. Ook in mijn vorige carrière, bij de marine, stond samenwerking centraal. Zonder kon het schip niet uitvaren.

posters Ritske Bloemendaal

Binnen mijn portefeuille zijn ook duidelijk de directe en indirecte linken te zien met de Global Goals. We werken als gemeente bijvoorbeeld samen met diverse organisaties zodat de inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Een duidelijk streven hierbij is om de dienstverlening eerlijk te verdelen onder de mensen die haar nodig hebben. En met de recentelijk gelanceerde Sociale Kaart kunnen we via www.thuisinwassenaar.nl allemaal makkelijker kennis opdoen over de organisaties en activiteiten in ons dorp.

Wassenaar heeft met zijn basis- en middelbare scholen een sterk aanbod aan kwalitatief onderwijs. Hier wordt eveneens geregeld samengewerkt, bijvoorbeeld bij het aanpakken van de effecten van corona. Samen met de School Advies Dienst ontwikkelen we plannen om alle kinderen weer dezelfde kansen te bieden. Ook ontwikkelen we samen met hen een lesprogramma op het gebied van Natuur- en Milieueducatie. Zowel de basisscholen als de middelbare scholen gaan dit schooljaar toewerken naar een Wassenaarse kinderklimaattop, waar de kinderen elkaar hun beste
ideeën kunnen tonen.

En hier komen we bij een ander doel dat ik een warm hart toedraag: de verduurzaming van de omgeving en de gemeenschap. Het klimaatdoel richting 2050 lijkt nog erg abstract: 
klimaatmaatverandering tegengaan door CO2-neutraal te leven. Toch zullen we met vele kleine stapjes die kant op moeten bewegen. En ook hiervoor hebben we prachtige samenwerkingen, met onder meer De Groene Meent. En via onder meer de Klimaattafels komen daar steeds meer interessante initiatieven bij.

Al met al geloof ik ten diepste dat de Sustainable Development Goals, de SDG’s, doelen zijn waarmee we samen aan de slag moeten. Zo kunnen we Wassenaar, Nederland en uiteindelijk de wereld via de kleine microstapjes in onze eigen omgeving, eerlijker en welvarender maken, en onrecht, extreme armoede en klimaatverandering tegengaan.

Ritske Bloemendaal

Wethouder Duurzaamheid

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-17