Trash & Treasures

In Wassenaar hebben we met zijn allen veel spullen. En spullen waar jij vanaf wilt zijn, zijn voor een ander van waarde! Daarom organiseert de Groene Meent samen met de gemeente Wassenaar en de bewoners/buurtverenigingen ‘TRASH & TREASURES’.

Doelstelling:  Zoveel mogelijk spullen langer gebruiken- want spullen, hoe noodzakelijk soms ook, zijn de grootste vervuiler van onze Meent. Daarnaast biedt Avalex  de wijkbewoners een service: alles wat niet door anderen meegenomen wordt, wordt (onder bepaalde voorwaarden, zie hieronder) opgehaald; je hoeft het niet meer zelf weg te brengen. Een afspraak om de spullen op te laten halen is – eenmalig-  niet nodig.

Trash & Treasures ook in jouw wijk of gemeente?

Neem contact met ons op zodat we samen kunnen kijken of we dit ook in jouw wijk kunnen organiseren!

For English tekst see below

Trash & Treasures bestaat uit drie stappen: 

1. Zet op de stoep wat je kwijt wilt (Reduce)

2. Neem mee wat je kunt gebruiken (Reuse)

3. Avalex haalt op wat er overblijft (Recycle)

Samen kiezen we een weekend uit en plannen we dit evenement.

1. Reduce – ontspullen
Zet van vrijdag tot en met zondag al jouw ‘treasures’ op de stoep. 

Df het nu de schommel uit de achtertuin is, een oude koelkast, dat boekenkastje of die stoel die al jaren op zolder staat. Borden, vazen en kandelaars die je niet meer gebruikt, spelletjes, bloempotten, knuffelbeesten, tuinmeubilair… of het nu kapot is of heel, een verfje nodig heeft of eruit ziet als nieuw… maak ruimte op je zolder en in je garage, kijk je huiskamer eens door wat er in de weg staat. Kortom: ontspul.

2. Reuse – hergebruik
Iedereen kan langs de spullen lopen en meenemen wat voor hem/haar van waarde is. Zo ruilen veel spullen van plek en kunnen ze mogelijk nog jaren mee. Op deze manier gaan we duurzaam met onze spullen om en zorgen we voor meer lokaal hergebruik.

3. Recycle – spullen worden weer grondstoffen
Op maandagochtend komt Avalex alles wat op de stoep is blijven liggen ophalen. Avalex zorgt ervoor dat de spullen gerecycled worden. Wat niet gerecycled kan worden, gaat (helaas) naar de verbrandingsoven.

Spelregels: 

– Zet zaken die bij het chemisch afval horen NIET op de stoep (dus geen potten met verf, batterijen, accu’s etc.).

– Zet zaken die horen bij BOUWafval, dus die normaal in een container moeten worden afgevoerd, NIET op de stoep.

– Haal maandagochtend voor Avalex komt alles van papier ( boeken) weer binnen of gooi het in je eigen blauwe kliko. Dit hoort bij het oud papier en dat komt Avalex NIET ophalen.

– Het kan dit weekend gaan regenen. Zorg in dat geval dat je je mooie spullen afdekt met een oud douchegordijn of schilderszeil – of zet de boel even terug in de garage, zeker als het om boeken gaat. 

– Inspecteer elke dag even of de spullen voor je huis er nog een beetje goed bijstaan, en niet verspreid liggen over de straat. Het moet wel leuk blijven om te snuffelen!

– Iets gevonden wat te groot is om te vervoeren? Vele handen maken licht werk, dus vraag de buurman of buurvrouw even om die glijbaan mee te sjouwen naar zijn nieuwe stekkie.

Trash & Treasures consists of three steps:

1. Put the things you own and you do not want anymore on the sidewalk ( Reduce )
2. Browse the sidewalks and take what you can use ( Reuse)
3. Avalex collects what is left (Recycle)

1. Reduce

From Friday to Sunday , please put all your treasures & on the curb.
Whether its the swing from the backyard, an old refrigerator, that bookcase or that chair that
has been in the attic for years. Dishes, vases and candlesticks that you no longer use, games,
flower pots, toys, garden furniture … whether it is broken or whole, needs a paint or looks like new … make space in your attic and garage, look through your living room to see what’s in the way. In short: declutter.

2. Reuse

Everyone can browse the neighborhood and take what is of value to him / her. We hope many things exchange places and they may last for years to come. In this way, we handle our goods sustainably and ensure more local reuse.

3. Recycle – things become raw materials again

On Monday morning  – after 9 am, when the schools have started again- Avalex will pick up everything that has been left on the sidewalks. Avalex ensures that the items are recycled. What cannot be recycled, is (unfortunately) going into the waste incinerator.

Game rules:

– This weekend EXCUDES the exchange of items that are chemical waste (so no paint,
batteries, etc.).
– It might rain. In that case, make sure you cover your beautiful things with an old shower curtain or painters canvas – or put it back in the garage, especially when it comes to books.
– Check every day whether the things in front of your house are still in good shape, and are not scattered across the street. It must remain fun to browse!
– Found something too big to transport? Many hands make light work, so ask the neighbor to help tug that new slide to your backyard.

Trash & Treasures 

Eerdere edities 

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-11
SDG-12