Aart van Sloten

‘Betaalbare en duurzame energie’
De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. In het klein leveren wij daaraan een bijdrage door Wassenaar het fijne dorp te houden om in te leven. Een dorp waar mensen veilig en goed leven, wonen, werken en zich thuis voelen.

SDG poster Aart van Sloten Wassenaar

SDG 7 gaat onder meer over het toegang houden tot betaalbare, betrouwbare energie en in Wassenaar is vooral de opgave om dit steeds duurzamer te doen. De energie-efficiëntie moet omhoog, dat betekent simpelweg minder verspilling. Denk hierbij aan onzuinige huizen met slechte labels, oude apparaten en inefficiënte energieopwekking van elektriciteit.

We werken hier dagelijks aan binnen onze lokale energiestrategie, waarin we onder meer inzetten op een buurtgerichte aanpak voor isolatie. Vorige jaar hebben we daarvoor onze langetermijnvisie opgesteld. Deze biedt handelingsperspectief voor onze inwoners. Zo weten die waar ze de komende acht jaar aan toe zijn, namelijk het toepassen van goede isolatie. In Wassenaar is het terugdringen van het warmteverbruik een van de grootste opgaven. Naast dit beleid zetten we ook in op directe hulp aan onze inwoners met kleine maatregelen voor bijvoorbeeld het tochtdicht maken van de woningen en het bieden van advies via het Duurzaam Bouwloket.

Het systeem van fossiele energie staat momenteel erg onder druk en dat merken we allemaal. Ook daar willen als gemeente mee aan de slag. Het bieden van ondersteuning aan mensen in slecht geïsoleerde woningen die het al niet zo breed hebben is daar onderdeel van. Daar willen we dit jaar nog mee starten en dat zal doorlopen naar volgend jaar en wellicht verder, zo lang dat nodig is.

Ook helpen we de mensen met een kleinere portemonnee bij de compensatie van de hogere lasten. Ze kunnen daarvoor een energietoeslag aanvragen, zie Eenmalige energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen | Wassenaar.

Betaalbare en duurzame energie houdt ook in dat we flink moeten inzetten op het opwekken van meer hernieuwbare energie. We zetten daarbij in op de doelen die we regionaal hebben afgesproken. In Wassenaar betekent dit dat we vooral aan de slag gaan met het leggen van zonnepanelen op daken. Een mooi voorbeeld hiervan is al te vinden bij het Adelbert College, waar 1250 zonnepanelen zijn gerealiseerd. Als het aan mij ligt, gaan we dit in Wassenaar steeds meer doen.

De gemeente heeft ten slotte ook een belangrijke voorbeeldfunctie. Daarom gaan we de komende periode dan ook echt aan de slag om ons eigen vastgoed verder te verduurzamen. We pakken onze panden aan met betere isolatie, zonnepanelen en efficiëntere installaties.  

We zijn er nog lang niet, maar we kunnen met de kracht van het dorp een heleboel bereiken. Ik zal mij daar de komende 4 jaar hard voor maken.

Aart van Sloten

Wethouder Duurzaamheid

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-7