Buurkrachtteam de Kieviet

Wassenaar wil CO2-neutraal zijn in 2050. Om dit doel te bereiken neemt de gemeente, samen met ondernemers en inwoners, al belangrijke stappen. Net als in de rest van de wereld, hebben we in Wassenaar steeds meer energie nodig. Maar fossiele brandstoffen raken uitgeput en de aarde warmt steeds meer op.

Buurkrachtteam de Kieviet Wassenaar

De Kieviet kan -als één van de mooiste wijken van Wassenaar- niet achter kan blijven. Door deel te nemen aan de klimaattafel van de gemeente krijgen we de kans om mee te denken over nieuwe initiatieven. 

Binnen de bewonersvereniging is een duurzaamheidscommissie opgericht die de bewoners van de Kieviet vertegenwoordigd. Het eerste project is volop aan de gang: zonnepanelen voor de wijk. Zonnepanelen zijn  op dit moment een betaalbare en goede keuze om snel om te schakelen naar duurzame energie.

Dit is een gezamenlijk initiatief van vier buurtverenigingen in Wassenaar, en hebben we samen met Buurkracht en de gemeente opgepakt. Zo proberen we als inwoners verantwoordelijkheid te nemen voor een toekomstig energieneutraal Wassenaar. Want daar kunnen alle  bewoners actief aan meewerken.

Een terugkerend activiteit
Meerdere  stappen zijn noodzakelijk om de Kieviet te verduurzamen.

Buurkrachtteam de Kieviet

Zonnepanelenactie

Dit draagt bij aan doel:

SDG-7