Lia de Ridder

Ik ben wethouder, omdat ik houd van mensen en ik graag bijdraag aan initiatieven die de samenleving verder versterken, nu en in de toekomst. Duurzaamheid is daarin voor mij een belangrijk begrip. Omdat ik positieve ontwikkelingen graag borg voor de toekomst, maar ook om ervoor te zorgen dat de kleinkinderen van onze kleinkinderen, hier en elders, straks ook een goed en aangenaam leven kunnen leiden. Met de kennis van nu betekent dat dat we ons moeten willen inspannen voor het terugdringen van de klimaatverandering en het behouden van een schone lucht en leefomgeving.
Corona heeft ons er allemaal van doordrongen hoe klein de wereld eigenlijk is. Weten dat je met je lokale inspanningen ook bijdraagt aan wereldwijde doelstellingen werkt enorm stimulerend en maakt dat je bereid bent net dat extra stapje te zetten, wat net die extra voldoening oplevert. Probeer het maar eens. Aan welk wereldwijde doel draag jij bij?

Lia de Ridder

Vanuit mijn portefeuille werk ik aan verschillende ontwikkelingen tegelijkertijd. Van langdurige trajecten in samenwerking met de regio, zoals het langer thuis kunnen behandelen van mensen met GGZ-problematiek, voldoende beschikbare en betaalbare woningen en het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en zorg. Tot heel concrete en zichtbare projecten in de gemeente, zoals het borgen van de toekomst voor theater de Warenar en het zorgen voor een Sociale Kaart. 

Met duurzaamheid in mijn portefeuille mag ik de verantwoordelijkheid dragen voor de start van de energietransitie, welke de komende 30 jaar ook in Wassenaar zal plaatsvinden om in 2050 CO₂-neutraal te kunnen zijn. Aan de lokale Klimaattafel die we hebben opgericht, ontstaan tot nu toe geweldige initiatieven, zoals het gezamenlijk inkopen van zonnepanelen. Het is heel mooi om te zien hoeveel kracht in deze lokale samenleving zit. Ook in het sociaal domein zit veel energie. Denk alleen maar aan de Art of Shopping, georganiseerd door de samenwerkende culturele organisaties in Wassenaar en het Centrummanagement. En in de begintijd van Corona wisten SMOW, VCW, SWZ en gemeente elkaar snel te vinden om te zorgen dat we alle kwetsbare mensen in beeld hielden. Dat zijn allemaal ontwikkelingen die mij motiveren om elke dag weer eraan bij te dragen om alles net iets beter te laten lopen.

De genoemde Global Goals zijn daadwerkelijk doelen in mijn werk. Ik ben verantwoordelijk voor zorg voor volwassenen, voor onderwijs, voor duurzame en betaalbare energie. De wetenschap dat ik niet alleen aan lokale resultaten werk, maar daarmee ook bijdraag aan wereldwijde doelen vind ik enorm stimulerend. Omdat ik geloof in de meerwaarde van samenwerking, vind ik doel 17 erg belangrijk. Toch heb ik gekozen voor doel 11 voor de foto: duurzame steden en gemeenschappen. Met een duurzame gemeenschap van mensen die rekening houdt met de toekomst en met elkaar, kan het niet anders dan goed komen met de andere doelen. In die zin neemt de Groene Meent met het initiatief tot deze fototentoonstelling en deze website een enorm waardevolle plaats in de duurzame gemeenschap Wassenaar.

Lia de Ridder

Wethouder Duurzaamheid

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-3
SDG-4
SDG-7
SDG-11
SDG-13
SDG-16
SDG-17