Doel 10. Ongelijkheid verminderen

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

Inkomensongelijkheid tussen landen is de laatste jaren verminderd. Maar ongelijkheid binnen landen is alleen maar groter geworden. Tussen 1990 en 2010 is de inkomensongelijkheid binnen ontwikkelingslanden met 11 procent toegenomen. Maar ook binnen ontwikkelde landen is de inkomensongelijkheid toegenomen. Het idee dat economische vooruitgang niet genoeg is om armoede te bestrijden, wordt wereldwijd steeds meer ondersteund. Economische groei moet inclusief zijn. Oftewel, iedereen moet er bij betrokken worden. En als we het hebben over economische groei, moeten we ook aandacht hebben voor sociale aspecten en het milieu. 

Inkomensgroei
In doel tien staat dat landen meer aandacht moeten besteden aan de inkomensgroei van arme mensen. Het inkomen van de armste 40 procent van de nationale populatie moet in 2030 dan ook sneller zijn gegroeid dan het nationale gemiddelde. Mondiale financiële instituties moeten beter gereguleerd en gecontroleerd worden.

Discriminatie
Binnen dit doel is ook ruimte voor migratie. Migratie en mobiliteit van mensen moet beter en veiliger georganiseerd worden. Ook moet er een einde komen aan discriminerende wetten en praktijken die ongelijkheid alleen maar groter maken. Iedereen moet gelijke kansen hebben en betrokken worden bij alle sociale, economische en politieke aspecten van de maatschappij.

10. Ongelijkheid verminderen - Icoon

Doel 10: Dit gebeurt er in Wassenaar

Staat jullie organisatie, initiatief of activiteit er nog niet bij? Meld deze dan direct aan.

Kostijn Poggio

Kostijn Poggio

Kostijn Poggio  Iederen mag zijn wie hij/zij/hen is. Tekst volgt. Kostijn Poggio   Naar de websiteDit draagt bij aan doel:

Lees meer
Marvin van der Nat

Marvin van der Nat

Marvin van der Nat   Gemeente Wassenaar toegankelijk maken voor: ouderen, iedereen met een beperking en mensen die tussen wal en schip (zijn) (ge)vallen. Uiteindelijk dat gemeente Wassenaar de inclusie agenda gaat...

Lees meer
van Woesikgroep

van Woesikgroep

van Woesikgroep Binnen de Van Woesikgroep kan iedereen zichzelf zijn, beleven wij samen veel plezier en krijgt iedereen de ruimte om spelenderwijs te groeien naar een betere versie van zichzelf.Spelenderwijs proberen...

Lees meer
Stichting Spelenderwijs

Stichting Spelenderwijs

Stichting Spelenderwijs Wassenaar De Stichting Spelenderwijs wil vanuit sociaal en maatschappelijk oogpunt Wassenaarse kinderen van 6 tot 16 jaar laten kennis maken met sport- en spelactiviteiten. Gelijkheid is een...

Lees meer
Basisschooldirecteuren

Basisschooldirecteuren

Basisschooldirecteuren - Duurzame Basiseducatie De Basisscholen in Wassenaar bieden een aanbod van kwalitatief goed basisonderwijs waarbij ook specifiek aandacht is voor (een aantal)  Global Goals.Het belangrijkste...

Lees meer
Caspar van der Heijden

Caspar van der Heijden

Caspar van der Heijden De acceptatie van LHBTI rechten in Nederland (Inclusief Wassenaar) zichtbaarder maken en de stap te maken van tolerantie naar acceptatie van LHBTI ’ers. In 2017 heb ik bijgedragen aan het...

Lees meer
Mr. Tanneke den Hartog

Mr. Tanneke den Hartog

Mr. Tanneke den Hartog Tijdens het gratis maandelijks juridisch spreekuur in de bibliotheek van Wassenaar kan iedereen vrijblijvend zijn of haar vragen aan Tanneke voorleggen. Vervolgens heeft zij direct een advies of...

Lees meer

Doel 10: Eerder georganiseerd in Wassenaar