Afgelopen zomer deed Groene Meent vrijwilliger Tom mee aan het project Vang de Watermonsters van Natuur & Milieu. Wassenaarders zoals jij konden slootjes, vennen en grachten nomineren en Tom heeft daarvan de waterkwaliteit gemeten.

Het project

Het project Vang de Watermonsters vult bestaand wateronderzoek aan door de kwaliteit van kleine wateren in kaart te brengen. Met meer kennis over kleine wateren kunnen we problemen op tijd te herkennen en bewustzijn te creëren voor waterkwaliteit. Burgerwetenschappers, zoals Tom, zetten zich hiervoor in. Iedereen kan zich jaarlijks aanmelden en na instructies metingen verrichten in de zomer van dat jaar.

Ecosysteem

Alle dieren en planten in en rond een watertje vormen samen het ecosysteem. Een mooi helder water met verschillende onderwaterplanten en waterdieren heeft een goede ecosysteemtoestand. De ecosysteemtoestand van de gemeten watertjes in Wassenaar varieerden van troebel water met te veel waterplanten tot helder water zonder planten. De kwaliteit van de watertjes is slecht tot matig en allemaal bevatten ze een overtollige hoeveelheid fosfor. Als je op de kaart op een meetlocatie klikt, krijg je informatie over de ecosysteemtoestand van dat water te zien: https://natuurenmilieu.nl/watermonsters/

Beoordelingscriteria

Om tot een eindoordeel van de waterkwaliteit per watertje te komen, zijn er 4 onderdelen van Tom zijn metingen beoordeeld en gewogen: waterplanten, helderheid, voedingsstoffen en waterdieren. 

  • Waterplanten zijn belangrijk omdat ze als schuilplaats dienen voor waterdieren en zuurstof maken. Als het zonlicht wordt tegengehouden door bijvoorbeeld veel kroos of drijvende planten, kunnen de onderwaterplanten niet groeien.
  • Elk type water (plas, ven, vijver, gracht of sloot) heeft een optimale helderheid zodat onderwaterplanten erin kunnen groeien.  
  •  De hoeveelheid voedingsstoffen stikstof en fosfor zijn bepaald in hun laboratorium. Als een water te veel voedingsstoffen heeft, groeien er veel algen, kroos en planten die het wateroppervlak bedekken, waardoor er weinig licht in het water komt. 
  • Als er veel verschillende soorten waterdieren in en rond het water leven, is dit vaak een teken van goede waterkwaliteit. Dit is bepaald op basis van de hoeveelheid en de soorten waterdieren.

Vervolg

Alle meetgegevens worden door het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) geanalyseerd en verwerkt in een rapport. In november publiceren zij het rapport met conclusies en concrete aanbevelingen hoe het beter kan. Men kan nu al zeggen dat het verminderen van de uitstoot van vervuilende stoffen de komende jaren een belangrijke opgave is. Volgend jaar zullen er wederom Watermonsters worden gevangen!