Buurkrachtteam de Kieviet

Buurkrachtteam de Kieviet

Wassenaar wil CO2-neutraal zijn in 2050. Om dit doel te bereiken neemt de gemeente, samen met ondernemers en inwoners, al belangrijke stappen. Net als in de rest van de wereld, hebben we in Wassenaar steeds meer energie nodig. Maar fossiele brandstoffen raken uitgeput en de aarde warmt steeds meer op.

Buurkrachtteam de Kieviet Wassenaar

De Kieviet kan -als één van de mooiste wijken van Wassenaar- niet achter kan blijven. Door deel te nemen aan de klimaattafel van de gemeente krijgen we de kans om mee te denken over nieuwe initiatieven. 

Binnen de bewonersvereniging is een duurzaamheidscommissie opgericht die de bewoners van de Kieviet vertegenwoordigd. Het eerste project is volop aan de gang: zonnepanelen voor de wijk. Zonnepanelen zijn  op dit moment een betaalbare en goede keuze om snel om te schakelen naar duurzame energie.

Dit is een gezamenlijk initiatief van vier buurtverenigingen in Wassenaar, en hebben we samen met Buurkracht en de gemeente opgepakt. Zo proberen we als inwoners verantwoordelijkheid te nemen voor een toekomstig energieneutraal Wassenaar. Want daar kunnen alle  bewoners actief aan meewerken.

Een terugkerend activiteit
Meerdere  stappen zijn noodzakelijk om de Kieviet te verduurzamen.

Buurkrachtteam de Kieviet

Zonnepanelenactie

Dit draagt bij aan doel:

SDG-7

Zonnepanelenactie Buurkracht-teams

Veel animo voor online burenbijeenkomst over zonnepanelen in Wassenaar

De online burenbijeenkomst over zonnepanelen die op 8 juli jl. plaatsvond – een initiatief van vier buurtteams uit de Wassenaarse buurten Park de Kieviet, Deijleroord, Nieuw Wassenaar en Centrum – heeft kunnen rekenen op veel animo. Meer dan 200 mensen woonden de informatieavond vanuit de luie stoel bij en hoorden zo over de duurzaamheidsplannen van de buurtteams en het zonnepanelenaanbod van de geselecteerde leverancier, firma Freek van Os. 

De eerste geïnteresseerden, zo’n 80, hebben inmiddels het aanvraagformulier ingevuld. Alle inwoners van Wassenaar kunnen zich melden voor een schouw waaruit een vrijblijvende offerte volgt. 

De online burenbijeenkomst van afgelopen woensdag 8 juli terugkijken?

Tijdens de burenbijeenkomst hebben vertegenwoordigers van de buurtteams het selectieproces, keuzes en criteria verder toegelicht. Leverancier Freek van Os was aanwezig om het zonnepanelenaanbod te presenteren en er werden vragen van ‘aanwezigen’ beantwoord. 

Daarnaast kijken de teams van Deijleroord en Nieuw Wassenaar nog of een fysieke tuin-informatiesessie gepland kan worden deze zomer, Houdt hiervoor de buurkrachtapp  in de gaten en  geef het vooral aan of u hier interesse voor heeft.  Inschrijven kan nog steeds! 

Interesse in een vrijblijvende schouw en offerte? 

Vul dan het online formulier in. Op basis van de ingevulde gegevens maakt de firma Freek van Os in eerste instantie een offerte op afstand. Daarna volgt een schouw op basis waarvan een offerte op maat wordt gemaakt. Zowel de schouw als de offerte zijn vrijblijvend! 

Hoe gaan de teams verder? In september zullen de buurteams samen met gemeente en buurkracht het proces van deze eerste actie evalueren. Op basis van de evaluatie kijken we of deze buurteams- of andere buurten- verder gaan met dit soort verduurzamingsactiviteiten in Wassenaar.

Stichting buurkracht heeft de vier buurtteams de afgelopen maanden ondersteund. Buurkracht gelooft in de kracht van buren. Meer informatie over deze stichting zonder winstoogmerk vindt u op www.buurkracht.nl.  Samen maken we Wassenaar Groener!

De burenbijeenkomst is hier terug te kijken: