R.K. Parochie H. Augustinus

R.K. Parochie H. Augustinus

De Rooms-Katholieke Kerk in Wassenaar en wereldwijd is een netwerk van liefde: zij zet zich in voor de opbouw van een beschaving van liefde. Zij doet dit van oudsher door diaconale activiteiten die gericht zijn op een menswaardige samenleving en zet zich daarbij in voor doelen die nu deel uitmaken van de Global Goals. Vier belangrijke Global Goals zijn voor de Wassenaarse katholieke kerk: armoede – en hongerbestrijding, verantwoorde productie en consumptie en bijdragen aan een beter klimaat.

R.K. Parochie H. Augustinus

Een aantal concrete activiteiten van de katholieke kerk in Wassenaar zijn:

Op het gebied van armoede- en hongerbestrijding

  • bijdragen aan armoedebestrijding wereldwijd via giften in de collecte, de Vastenactie en de Adventsactie;
  • helpen van mensen in acute financiële problemen via de aan de parochie gerelateerde PCI (Parochiële Caritas Instelling);
  • huisvesten van de Wassenaarse Voedselbank, die in de Jozefkerk elke donderdag een uitgiftepunt heeft om voedselpakketten te verstrekken aan mensen die dat nodig hebben;
  • hulp aan vluchtelingen die in Wassenaar verblijven door activiteiten in samenwerking met de andere lokale kerken, en soms hulp op individueel niveau;
  • begeleiding bij invullen formulieren of gang naar instanties voor vluchtelingen en andere mensen in nood,
  • ondersteunen van collectieve initiatieven zoals noodfonds, kledingbank, SchuldHulpMaatje, inloophuis, eetproject.

Op het gebied van verantwoorde productie en consumptie:

  • ondersteunen van de initiatieven van ‘Krijg de kleertjes’ (kledingruil), ‘Sinterklaasactie’, kringloopwinkels en ruilborden

Op het gebied van de klimaatactie:

  • onderzoeken hoe de kerken verduurzaamd kunnen worden en zo bij te dragen aan een verminderde CO2 uitstoot.

R.K. Parochie H. Augustinus

Sint Willibrordus – Sint Jozef – De Goede Herder

 

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-1
SDG-2
SDG-12
SDG-13

De Bramenhorst

De Bramenhorst

De Bramenhorst is een biologische groentekwekerij die streeft naar 100% fossiele brandstof vrij produceren.

De Bramenhorst Wassenaar

Alles gebeurt elektrisch -op zonneenergie- of met de hand. Ook in het voor-en na traject wordt zoveel mogelijk fossiele brandstof vermeden. Dat gebeurt door de keten kort te houden. Grondstoffen komen uit de buurt en de producten gaan direct naar de klanten, die een abonnement hebben via het zgn. CSA systeem (community supported agriculture).
Groenten en plukbloemen kunnen ook los op de tuin gekocht worden.
De tuin is een proeftuin voor allerlei milieuvriendelijke technieken en is toegankelijk voor vrijwilligers om mee te doen en te denken.

Wat gebeurt er op de Bramenhorst: 
Van alles! Er wordt groente, kleinfruit, plukbloemen gekweekt, er zijn Meewerkdagen, vrijwilligerswerk, proeverij, rondleiding.

De Bramenhorst

biologische Tuinderij

Paul van Steijn
de Horst en Voordelaan
Wassenaar

Dit draagt ook bij aan de doelen:

SDG-2
SDG-3
SDG-11
SDG-12
SDG-13
SDG-15