Fietsmaatjes Wassenaar

Fietsmaatjes Wassenaar

Fietsmaatjes Wassenaar is opgericht in 2021 en is er voor mensen die er graag op uit gaan met de fiets maar dit door een beperking of leeftijd niet meer kunnen of durven. Zij zijn de gasten. Fietsmaatjes Wassenaar koppelt een gast aan een vrijwilliger. Samen maken gast en vrijwilliger fietstochten in de eigen omgeving op een duofiets met elektrische trapondersteuning.
Fietsmaatjes Wassenaar

Het concept Fietsmaatjes is ontstaan door de behoefte van mensen om in verbinding met elkaar te komen door “gewoon” een stukje te gaan fietsen. Een vrijwilliger en een gast maken fietstochten op een duofiets met elektrische trapondersteuning. De fietsmaatjes zitten naast elkaar, waardoor er goede gesprekken ontstaan. De vrijwilliger trapt en stuurt. De gast kan meetrappen, maar dit hoeft niet. Door Fietsmaatjes zijn mensen vaker buiten, meer in beweging, hebben ze meer sociale contacten en zijn ze actiever. Ook komen mensen door Fietsmaatjes uit hun isolement en krijgen ze meer eigenwaarde.

 

Fietsmaatjes Wassenaar

Samen fietsen en genieten

Dit draagt ook bij aan de doelen:

SDG-3

Speelroute Oostdorp

Buurtactie tegelwippen en start van het project Speelroute Oostdorp

Zaterdag 26 juni hebben de inwoners van Oostdorp samen met de wethouder 1348 tegels verwijderd en hiermee een begin gemaakt aan het project “Speelroute Oostdorp”.
Met deze tegels staan we nu boven Leiderdorp in de derby NK Tegelwippen. Dit was de start van dit project en hieronder houden we de status van het project voor jullie bij.

Het project

Onze plannen zijn groot en dit is niet iets wat binnen een paar weken geregeld is. Er zal veel met de gemeente gepraat moeten worden, met buren overlegd worden en fondsen aanvragen.

Momenteel werken we hier actief aan met 2 personen maar we zouden het heel leuk vinden om ons team verder uit te breiden en met een groep mensen dit project succesvol te maken.

Mee helpen?

Het project is van de hele buurt dus leuk als we in een team aan dit plan verder werken!

En voor het project is geld nodig!
De gemeente kan een deel van ons plan financieren. Voor de overige plannen zijn we bezig om verschillende fondsen aan te schrijven. Fonds 1818, de Rabobank en Jantje Beton staan nu op onze lijst.
Met een uitgewerkt plan kunnen we deze fondsen aanschrijven en de hele buurt opknappen.

Waar werken we nu aan:

• 3 en 4 juli en 10 en 11 juli – Praten met de omwonende

We gaan nu met alle omwonende van de speeltuin achter de Pieter Maritzstraat praten én met de omwonende rondom het speelveld aan het einde van de Rozensteinstraat.
De gemeente wil graag weten hoe de omwondende over ons plan denken voor we verder kunnen met het plaatsen van toestellen.

• Zijn we op zoek naar fondsen om het hele project te financieeren

De gemeente kan mee betalen maar als we het hele plan willen uitwerken zullen we extra financiele middelen moeten regelen. Er is een hoop mogelijk en die opties zijn we nu aan het bekijken.

In de zomervakantie organiseerd jeugd en jongerenwerk verschillende activeiten:

Jongerenwerk voetbalclinic
jongerenwerk knikkerbaan
Jongerenwerk bubble voetbal

Wat is er al gedaan:

• 8 juli – Overleg met stichting Jongerenwerk Wassenaar

We hebben met jongerenwerk gesproken over het organiseren van activiteiten voor de jongeren vanaf 10 jaar. Activiteiten in de buurt zijn besproken maar ook over het bieden van een plek waar jongeren in de avond naar toe kunnen.

• 3 juli – Het gras is ingezaaid

De ideeen die op 26 juni zijn verzameld hebben wij met de gemeente besproken.
Het grasveld wordt aangelegd maar de speelboom zal nog niet worden geplaatst. Mogelijk komt deze op een andere plek omdat de meeste kinderen deze hier niet wilde en ook de omwonende andere ideeen hebben genoemd. Deze gaan we nu verder uitwerken en met de omliggende huizen bespreken.

Speeltuin, gras ingezaaid

Dit grasveld wordt aangelegd als een tussenoplossing om de zandvlakte af te sluiten. Wij gaan nu met de buren overleggen of hier parkeerplaatsen komen en de speelplek aan de andere kant van het plein waar nu nog parkeervakken zijn.

• 28 juni – Overleg met de Gemeente over de voortgang van het project

Hieronder hebben we opgeschreven welke wijzigingen we hebben gedaan in het conceptplan naar aanleiding van de ideeen uit de buurt:

Pieter Maritzstraat (nr 1)
Omwonende vinden het een goed idee om de indeling van de parkeerplaats aan te passen. Op de plek waar nu de speeltuin is zien ze liever parkeerplaatsen. En aan de andere kant waar nu parkeerplaatsen zijn een speeltuin. Er is behoefte om veilig met de bal te kunnen spelen en aan een speeltoestel voor de kleine kinderen.Een oplossing waar iedereen zich in kon vinden is een voetbalkooi zodat ze kunnen voetballen en de bal niet in een van de tuinen beland of de auto’s beschadigd. En daarnaast een speeltoestel voor kleine kinderen.

Schulpplein (nr 5)
Hier zouden we graag een hangmat schommel en de speelboom willen plaatsen i.p.v. het witte kunstwerk. En als we hier verder naar de situatie kijken zouden we het grasveld willen verplaatsen naar de kant van de huizen zodat het verkeer aan 1 kant gaat rijden en de kinderen direct vanaf de stoep het grasveld kunnen bereiken.

Rozensteinstraat (nr 6)
Het toestel zoals voorgesteld + een kabelbaan tussen de 2 grote bomen. De kabelbaan is zo vaak genoemd dat deze is opgenomen in het conceptplan.

Bothaplein (nr 4)
Het bothaplein blijft zoals het is, misschien wat stapstenen of paaltjes maar het speeltoestel zouden de bewoners graag willen plaatsen in de steeg naast de Hallekensstraat nummer 9. Daar wonen veel kinderen en de bewoners willen hier zelf ook actief toezicht houden. Hier kan een speelplek geplaatst worden en worden vergroend.

Overige ideen:

  • De schommel, kabelbaan en voetbalkooi zijn veelgenoemd en daarom opgenomen in het conceptplan.

  • Zoveel mogelijk zouden we om de speelplekken een hekje plaatsen of een omheining van planten.

  • Bij elke speelplek een bord met huisregels. Spelen tot 22.00 uur, geen alcohol enz..

  • De wijk zo inrichten dat auto’s minder hard rijden.

  • Graag zien wij voor de grote speeltuin aan de Dr. Mansveltkade een zebrapad met een verkeersdrempel plaatsen.

• 26 juni – Buurtactie tegewippen en ideeen met de buurt bespreken

Hieronder zie je de plannen zoals ze 26 juni zijn besproken met de buurt.

Speelroute Oostdorp
buurt plan oostdorp

Dit is het conceptplan waar we nu over in gesprek zijn met de gemeente. We willen in gesprek met alle bewoners rondom de speelplekken en iedereen die actief mee wil denken spreken we graag!

Verslag 26 juni

Omdat de speeltuin aan de Pieter Maritzstraat toe was aan vervangen zijn we met buurtgenoten en de gemeente in gesprek gegaan over een aanpak voor de hele buurt. Er wonen veel kinderen en zij hebben nu maar heel beperkt ruimte om buiten te spelen.

Ter promotie heeft de actie 2x in de krant gestaan en is op verschillende plekken online aangekondigd, er is geflyerd in de wijk en ook is er met mensen op straat gesproken. Iedereen was uitgenodigd om zaterdag langs te komen om mee te denken met het conceptplan.

Om 10.00 uur zijn we samen met wethouder Hubert Schokker gestart met het tegelwippen. Omdat we het belangrijk vinden dat de jeugd hierbij betrokken wordt hebben we iedereen gevraagd om te komen helpen. En wat een hulp was er, binnen de kortste keren waren er veel tegels verwijderd “Want ik wil snel dat er hier iets leuks komt’.

Het conceptplan is met de aanwezige besproken en er konden briefjes ingevuld worden om de wensen op aan te geven. Er zijn veel briefjes ingevuld en ook is er veel gesproken met elkaar. Speeltoestellen, bankjes, meer groen en fruitbomen. Alles kon genoemd worden en we hebben ruim de tijd genomen om met iedereen te praten.

Sinds lange tijd bracht deze activiteit de buurt weer bij elkaar. En het plan wat we nu gaan uitwerken zal hier op de lange termijn alleen nog maar meer aan bijdragen.

Alle ideeën zijn samengevoegd en we zijn nu in gesprek met de gemeente om de volgende stappen te gaan nemen om dit plan uit te gaan voeren.

Fonds Wassenaar ondersteunde ons project; er waren heerlijke koekjes, ijsjes en een geweldig springkussen waar de kinderen en ook ouders de hele dag met veel plezier gebruik van hebben gemaakt. Alles en nog Meer heeft, als lokaal bedrijf, bijgedragen door het springkussen gratis te bezorgen.
Voor al die ondersteuning willen wij iedereen hartelijk bedanken!

Wil je helpen, ken je een fonds waar we een subsidieaanvraag kunnen doen of wil je je mening geven? Laat het ons weten via het contactformulier.

 

Speelroute oostdorp
Speelroute Oostdorp

Speeltuin route Oostdorp

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-3
SDG-15

Stichting Spelenderwijs

Stichting Spelenderwijs Wassenaar

De Stichting Spelenderwijs wil vanuit sociaal en maatschappelijk oogpunt Wassenaarse kinderen van 6 tot 16 jaar laten kennis maken met sport- en spelactiviteiten. Gelijkheid is een mooi goed en voor de Stichting Spelenderwijs één van de grondbeginselen. Belangrijke thema’s zijn respect voor elkaar en voor de natuur.

Stichting Spelenderwijs
Wassenaarse Sport- en Speldagen

Sinds 1997 organiseert Stichting Spelenderwijs een avontuurlijk 3 daags programma in de zomervakantie: kinderen tussen 6 en 16 jaar gaan mee naar activiteiten die buiten in de bossen, op het water, bij boerderijen, bij scoutingverenigingen, op sportterreinen en door heel Wassenaar plaatsvinden.
Tijdens de sport en speldagen is iedereen gelijk. Ieder kind en iedere begeleider krijgt dezelfde programma’s, hetzelfde eten en aandacht. Kinderen worden ingedeeld in teams. De kinderen hebben vaak heel verschillende achtergronden en leren zo van elkaar. Jongeren van 16 jaar en ouder nemen de leiding van een team. Het stafteam van stichting Spelenderwijs begeleidt en coacht de leiding in een cultuur van samenzijn. Ieder persoon heeft zijn of haar eigen kwaliteiten- daar maken we samen een mooi geheel van.
De sport en speldagen zijn ieder jaar in de laatste week van de zomervakantie op maandag, dinsdag en woensdag.
Aanmelden is verplicht en gebeurt traditioneel op de eerste zaterdag van maart. Meer informatie vind je op de website. De kosten zijn laag zodat iedereen in het dorp mee kan doen met dit dagkamp.
 

De Wassenaarse Poldercross

Sinds 2013 organiseert Stichting Spelenderwijs de Wassenaarse poldercross. Deze buitenactiviteit  is op een vrijdag in het voorjaar, waarbij we rekening houden met het broedseizoen van de weidevogels. Het parcours is 3,5 km lang en elke deelnemer gaat ruim 40 keer door een sloot. Dit is evenement voor bedrijven, verenigingen, scholen, vriendengroepen en gezinnen. Een team bestaat uit 5 tot 9 deelnemers. De poldercross ging in 2020 niet door. Hopelijk in 2021 wel!  Aanmelden kan via de website.

Stichting Spelenderwijs

Sport- en Spelactiviteiten

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-3
SDG-4
SDG-10

De Bramenhorst

De Bramenhorst

De Bramenhorst is een biologische groentekwekerij die streeft naar 100% fossiele brandstof vrij produceren.

De Bramenhorst Wassenaar

Alles gebeurt elektrisch -op zonneenergie- of met de hand. Ook in het voor-en na traject wordt zoveel mogelijk fossiele brandstof vermeden. Dat gebeurt door de keten kort te houden. Grondstoffen komen uit de buurt en de producten gaan direct naar de klanten, die een abonnement hebben via het zgn. CSA systeem (community supported agriculture).
Groenten en plukbloemen kunnen ook los op de tuin gekocht worden.
De tuin is een proeftuin voor allerlei milieuvriendelijke technieken en is toegankelijk voor vrijwilligers om mee te doen en te denken.

Wat gebeurt er op de Bramenhorst: 
Van alles! Er wordt groente, kleinfruit, plukbloemen gekweekt, er zijn Meewerkdagen, vrijwilligerswerk, proeverij, rondleiding.

De Bramenhorst

biologische Tuinderij

Paul van Steijn
de Horst en Voordelaan
Wassenaar

Dit draagt ook bij aan de doelen:

SDG-2
SDG-3
SDG-11
SDG-12
SDG-13
SDG-15

Deijlerhof

Deijlerhof

De Deijlerhof is de buurttuin die bij het Deijlerhuis hoort. Een prachtige hof, opgezet en onderhouden door vrijwilligers van buurtvereniging Groot Deijleroord.

Deijlerhof Wassenaar

Het gaat hierbij niet alleen om groen, maar ook om waterhuishouding en windenergie.  Dit komt samen in het windwatermolen project. De tuin is altijd open en het staat buurtgenoten vrij om kruiden te plukken. Ook de opbrengst komt ten goede van de buurt.

Achterliggende motivatie bij het hele project is ‘consuminderen’. Het is belangrijk dat overbodige economische groei beperkt wordt. Groei kost immers energie en deze kan niet alleen duurzaam opgewekt worden. 

Deijlerhof

Buurttuin

Hofcampweg 3
2241 KD Wassenaar

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-2
SDG-3
SDG-7
SDG-11
SDG-12
SDG-13
SDG-15