Marvin van der Nat

Marvin van der Nat

 

Marvin vd Nat

Gemeente Wassenaar toegankelijk maken voor: ouderen, iedereen met een beperking en mensen die tussen wal en schip (zijn) (ge)vallen.

Uiteindelijk dat gemeente Wassenaar de inclusie agenda gaat maken en volgen.

De maatschappij is heel divers. Ook mensen die nu op wat voor reden dan ook niet optimaal bij de maatschappij is betrokken mogen we niet als “normaal” zien. Iedereen hoort er bij met zijn of haar talenten en of interesses.

Caspar van der Heijden

Paarse vrijdag

Dit draagt bij aan doel:

SDG-10

van Woesikgroep

van Woesikgroep

Binnen de Van Woesikgroep kan iedereen zichzelf zijn, beleven wij samen veel plezier en krijgt iedereen de ruimte om spelenderwijs te groeien naar een betere versie van zichzelf.

van Woesikgroep

Spelenderwijs proberen wij kinderen en volwassenen iets bij te brengen over de waarde van de natuur, vrienden en gelijkheid. Met zowel activiteiten op het water en op land.

Bij ons op de groep leren wij elke dag nieuwe dingen op verschillende vlakken en proberen overal ons steentje aan bij te dragen. We doen schoonmaakacties, gooien geen eten weg en leren onze leden goed voor zichzelf te zorgen.

 

Wanneer
Elke zaterdag zijn er gedurende de hele dag meerdere opkomsten van verschillende leeftijdsgroepen.

van Woesikgroep

Land en Water Scouting

Van Duivenvoordelaan 560
2241 TH Wassenaar

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-3
SDG-5
SDG-6
SDG-10
SDG-12
SDG-13
SDG-14
SDG-15
SDG-17

Stichting Spelenderwijs

Stichting Spelenderwijs Wassenaar

De Stichting Spelenderwijs wil vanuit sociaal en maatschappelijk oogpunt Wassenaarse kinderen van 6 tot 16 jaar laten kennis maken met sport- en spelactiviteiten. Gelijkheid is een mooi goed en voor de Stichting Spelenderwijs één van de grondbeginselen. Belangrijke thema’s zijn respect voor elkaar en voor de natuur.

Stichting Spelenderwijs
Wassenaarse Sport- en Speldagen

Sinds 1997 organiseert Stichting Spelenderwijs een avontuurlijk 3 daags programma in de zomervakantie: kinderen tussen 6 en 16 jaar gaan mee naar activiteiten die buiten in de bossen, op het water, bij boerderijen, bij scoutingverenigingen, op sportterreinen en door heel Wassenaar plaatsvinden.
Tijdens de sport en speldagen is iedereen gelijk. Ieder kind en iedere begeleider krijgt dezelfde programma’s, hetzelfde eten en aandacht. Kinderen worden ingedeeld in teams. De kinderen hebben vaak heel verschillende achtergronden en leren zo van elkaar. Jongeren van 16 jaar en ouder nemen de leiding van een team. Het stafteam van stichting Spelenderwijs begeleidt en coacht de leiding in een cultuur van samenzijn. Ieder persoon heeft zijn of haar eigen kwaliteiten- daar maken we samen een mooi geheel van.
De sport en speldagen zijn ieder jaar in de laatste week van de zomervakantie op maandag, dinsdag en woensdag.
Aanmelden is verplicht en gebeurt traditioneel op de eerste zaterdag van maart. Meer informatie vind je op de website. De kosten zijn laag zodat iedereen in het dorp mee kan doen met dit dagkamp.
 

De Wassenaarse Poldercross

Sinds 2013 organiseert Stichting Spelenderwijs de Wassenaarse poldercross. Deze buitenactiviteit  is op een vrijdag in het voorjaar, waarbij we rekening houden met het broedseizoen van de weidevogels. Het parcours is 3,5 km lang en elke deelnemer gaat ruim 40 keer door een sloot. Dit is evenement voor bedrijven, verenigingen, scholen, vriendengroepen en gezinnen. Een team bestaat uit 5 tot 9 deelnemers. De poldercross ging in 2020 niet door. Hopelijk in 2021 wel!  Aanmelden kan via de website.

Stichting Spelenderwijs

Sport- en Spelactiviteiten

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-3
SDG-4
SDG-10

Basisschooldirecteuren

Basisschooldirecteuren – Duurzame Basiseducatie

De Basisscholen in Wassenaar bieden een aanbod van kwalitatief goed basisonderwijs waarbij ook specifiek aandacht is voor (een aantal)  Global Goals.

Basisschooldirecteuren

Het belangrijkste Duurzame doel is natuurlijk nummer 4: Alle kinderen, ook in Wassenaar, hebben recht op goed onderwijs in een duurzaam verantwoorde leefomgevingRecht van alle kinderen op goed onderwijs in een duurzame verantwoorde leefomgeving. 

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-3
SDG-4
SDG-7
SDG-9
SDG-10
SDG-11
SDG-12
SDG-13

Caspar van der Heijden

Caspar van der Heijden

De acceptatie van LHBTI rechten in Nederland (Inclusief Wassenaar) zichtbaarder maken en de stap te maken van tolerantie naar acceptatie van LHBTI ’ers.

Caspar van der Heijden

In 2017 heb ik bijgedragen aan het organiseren van Paarse Vrijdag op het Rijnlands Lyceum Wassenaar.

Paarse Vrijdag is een dag waarop scholieren en studenten door het dragen van de kleur paars op school hun solidariteit kunnen tonen met homoseksuelen, biseksuelen, lesbiennes en transgenders en interseksuelen.
In Nederland wordt de dag sinds 2010 ieder jaar op de tweede vrijdag van december gehouden.

Op deze dag heb ik een toespraak gegeven op het Rijnlands over mijn geaardheid. Met als doel een onuitgesproken taboe te doorbreken en de stap van tolerantie naar acceptatie te maken.

Paarse Vrijdag past bij de Global Goals en in het bijzonder nummer 10: ongelijkheid verminderen. Wel is er nog ruimte om de Global Goals aan te scherpen en specifiek te vermelden dat deze ook streven naar een toename van acceptatie van lhbti rechten, net zoals dit bij nummer 5 (gelijkheid voor vrouwen en meisjes) is beschreven.

Paarse vrijdag: 11 december 2020

Caspar van der Heijden

Paarse vrijdag

Dit draagt bij aan doel:

SDG-10

Mr. Tanneke den Hartog

Mr. Tanneke den Hartog

Tijdens het gratis maandelijks juridisch spreekuur in de bibliotheek van Wassenaar kan iedereen vrijblijvend zijn of haar vragen aan Tanneke voorleggen. Vervolgens heeft zij direct een advies of uitleg, of spant zij zich in om via haar uitgebreide netwerk tot een antwoord of oplossing te komen.

Tanneke den Hartog

Bij veel mensen leidt het gesprek tot rust en een opgelucht gevoel. Tanneke zorgt voor goede en duidelijk informatie in eenvoudige taal. Ook informeer Tanneke mensen graag over allerlei onderwerpen in een lezing of ander vrijblijvend gesprek op kantoor.

Het juridisch spreekuur is er om laagdrempelig mensen te helpen met allerlei kleine en grote juridische problemen. Tanneke komt op voor de belangen van de vragers, waarbij de belangen van derden en de maatschappij niet uit het oog worden verloren. 

Datum en tijd:
Eerste woensdag van de maand, van 18:00 uur tot 19:30 uur.

Gratis en vrije inloop.

In de bibliotheek van Wassenaar

Mr. Tanneke den Hartog

Notarieel Juridische Adviespraktijk

Bibliotheek van Wassenaar
Langstraat 40

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-3
SDG-10
SDG-16