Isolatieactie Wassenaar

Isolatieactie Wassenaar
Een comfortabelere en duurzamere woning én een lagere energierekening

Na de succesvolle zonnepanelenactie in 2020, waarbij 833 zonnepanelen in Wassenaar zijn geïnstalleerd, is het tijd voor een vervolg.
Diverse buurtteams uit Wassenaar zijn daarom gestart met een isolatieactie. Het doel van deze actie is zo veel mogelijk woningen in Wassenaar te isoleren.
Meld je nu aan voor een van de burenbijeenkomsten in maart 2022!

Isolatieactie wassenaar
Subsidie voor isolatiemaatregelen en warmtepompen
Ben jij woningeigenaar en wil jij graag bijdragen aan een duurzamer Nederland? Dan is nu een goed moment om in actie te komen! Per 1 januari 2022 zijn de subsidiebedragen voor isolatiemaatregelen en warmtepompen namelijk verhoogd, waardoor je voor de verduurzaming van je huis zelf minder hoeft te investeren. Een fijne bijkomstigheid is dat het verduurzamen van je huis ook je energierekening zal verlagen. Zo help je het milieu én je portemonnee.
Ben jij benieuwd naar de subsidiebedragen en voorwaarden? Kijk dan op ➡ https://www.rvo.nl/subsidie-en…/isde/isde-wijzigingen-2022.

Waarom een isolatieactie?
Eerder dit jaar zijn met behulp van warmtebeeldcamera’s meer dan 350 woningen gescand in diverse buurten in Wassenaar. Veel bewoners zagen zo dat veel warmte weglekte door gebrekkige isolatie. Isolatie is een goede manier om geld en energie te besparen. De temperatuur blijft constanter, waardoor het in de woning veel aangenamer aanvoelt, er minder hoeft te worden gestookt en de energierekening daalt. Isoleren is bovendien goed voor het milieu, wat wordt ‘beloond’ met een beter energielabel. Kortom, het is een maatregel die direct verschillende voordelen oplevert.

Waarom een collectieve isolatieactie?
Mede uit ervaring met de eerdere zonnepanelenactie is gebleken dat veel mensen wel willen verduurzamen, maar niet weten hoe te beginnen. Ze hebben geen technische kennis of het ontbreekt ze simpelweg aan tijd om alles uit te zoeken. Door mee te doen aan een collectieve actie wordt er veel werk uit handen genomen.

Zo zijn er voor diverse referentiewoningen uit verschillende buurten is gekeken hoe dit type woning het beste kan worden geïsoleerd. Op basis van de maatwerkadviezen zijn offertes van leveranciers uit de regio vergeleken aan de hand van diverse criteria. Het doel is om zo te komen tot een passend aanbod met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Zowel de adviezen als de selectie van leveranciers zullen worden gepresenteerd tijdens burenbijeenkomsten in maart.

Meld je aan voor een van de bijeenkomsten
Informatie en aanbod worden gepresenteerd tijdens fysieke informatieavonden. De aandacht ligt hierbij op isolerende maatregelen voor glas, dak, vloer, bodem en gevel. Uiteraard is er ruimte voor vragen. Na de bijeenkomst kunnen geïnteresseerden vrijblijvend offertes opvragen bij de geselecteerde isolatiebedrijven. Kijk voor alle informatie en aanmelden op https://www.duurzaambouwloket.nl/wijkaanpak-wassenaar

Wie zijn de kartrekkers van deze actie?
Het initiatief van de actie ligt bij buurtteams Deijleroord, Nieuw-Wassenaar, De Kieviet, Centrum en Drie Papegaaien. Daarnaast krijgen de buurtteams steun van diverse partijen zoals de gemeente, Stichting Buurkracht en het Duurzaam Bouwloket.

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-11

Groene Kamer in de Bibliotheek

Groene kamer in de Bibliotheek

Elke laatste zaterdag van de maand is er een spreekuur.

Groene Kamer Bibliotheek Wassenaar

Om permanent aandacht te besteden aan duurzaamheid binnen Wassenaar, hebben de bibliotheek en De Groene Meent de handen ineengeslagen.
Dit is een huiskamersetting in de Bibliotheek Wassenaar, waar iedereen inspiratie voor een duurzamer leven kan vinden. Elke maand draait De Groene Kamer om een ander duurzaam thema.

Kom je ook een keer op bezoek in de Groene Kamer?

Groene kamer in de bibliotheek Wassenaar

Dit draagt ook bij aan de doelen:

SDG-1
SDG-2
SDG-3
SDG-4
SDG-5
SDG-6
SDG-7
SDG-8
SDG-9
SDG-10
SDG-11
SDG-12
SDG-13
SDG-14
SDG-15
SDG-16
SDG-17

Buurkrachtteam Deijleroord

Buurkrachtteam Deijleroord

De vrijwilligers van buurkrachtteam Deijleroord zetten zich in om met buurtgenoten de handen ineen te slaan en huizen te verduurzamen.

Buurkrachtteam Deijleroord

Begin 2021 gingen zij een week lang iedere avond op stap om bij geïnteresseerde buurtgenoten een warmtescan te verzorgen. Met een warmtecamera maakten zij inzichtelijk waar de isolatie van huizen goed was, en waar warmtelekken zaten. Met deze informatie konden de bewoners die zich aan hadden gemeld voor de warmtescan beter afgewogen keuzes maken voor de isolatie van hun huizen.

Buurkrachtteams

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-7
SDG-11

PukuP

PukuP

De elektrische TukTuks van PuKuP bezorgen alle aankopen bij Wassenaarse ondernemers bij Wassenaarders thuis. Gratis.

PukuP

Daarmee stimuleren zij het kopen bij Wassenaarse ondernemers, en daarmee de lokale economie. Doordat de TukTuks rijden op elektriciteit, zorgen de TukTuks voor minder uitstoot dan wanneer mensen zelf met een benzineauto door het dorp rijden. Daarnaast combineert PukuP verschillende ritten, wat zorgt voor minder vervoersbewegingen in het dorp. En de TukTuks zijn een uitkomst voor mensen zonder auto, die moeite hebben met het dragen van zwaardere boodschappen, of die moeilijk zelf boodschappen kunnen doen omdat ze bijvoorbeeld slecht ter been zijn. De TukTuks worden bestuurd door vrijwilligers.

Iedereen die iets wil laten bezorgen binnen Wassenaar kan een beroep doen op PukuP. Zowel voor hele kleine zaken, als hele grote, en dit mag ook meerdere keren per dag. Binnen een uur is het gratis bezorgd.

 

PukuP Wassenaar

Vervoer voor en door Wassenaarders

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-7
SDG-11

Trash & Treasures

Trash & Treasures

In Wassenaar hebben we met zijn allen veel spullen. En spullen waar jij vanaf wilt zijn, zijn voor een ander van waarde! Daarom organiseert de Groene Meent samen met de gemeente Wassenaar en de bewoners/buurtverenigingen ‘TRASH & TREASURES’.

Doelstelling:  Zoveel mogelijk spullen langer gebruiken- want spullen, hoe noodzakelijk soms ook, zijn de grootste vervuiler van onze Meent. Daarnaast biedt Avalex  de wijkbewoners een service: alles wat niet door anderen meegenomen wordt, wordt (onder bepaalde voorwaarden, zie hieronder) opgehaald; je hoeft het niet meer zelf weg te brengen. Een afspraak om de spullen op te laten halen is – eenmalig-  niet nodig.

Trash & Treasures ook in jouw wijk of gemeente?

Neem contact met ons op zodat we samen kunnen kijken of we dit ook in jouw wijk kunnen organiseren!

For English tekst see below

Trash & Treasures bestaat uit drie stappen: 

1. Zet op de stoep wat je kwijt wilt (Reduce)

2. Neem mee wat je kunt gebruiken (Reuse)

3. Avalex haalt op wat er overblijft (Recycle)

Samen kiezen we een weekend uit en plannen we dit evenement.

1. Reduce – ontspullen
Zet van vrijdag tot en met zondag al jouw ‘treasures’ op de stoep. 

Df het nu de schommel uit de achtertuin is, een oude koelkast, dat boekenkastje of die stoel die al jaren op zolder staat. Borden, vazen en kandelaars die je niet meer gebruikt, spelletjes, bloempotten, knuffelbeesten, tuinmeubilair… of het nu kapot is of heel, een verfje nodig heeft of eruit ziet als nieuw… maak ruimte op je zolder en in je garage, kijk je huiskamer eens door wat er in de weg staat. Kortom: ontspul.

2. Reuse – hergebruik
Iedereen kan langs de spullen lopen en meenemen wat voor hem/haar van waarde is. Zo ruilen veel spullen van plek en kunnen ze mogelijk nog jaren mee. Op deze manier gaan we duurzaam met onze spullen om en zorgen we voor meer lokaal hergebruik.

3. Recycle – spullen worden weer grondstoffen
Op maandagochtend komt Avalex alles wat op de stoep is blijven liggen ophalen. Avalex zorgt ervoor dat de spullen gerecycled worden. Wat niet gerecycled kan worden, gaat (helaas) naar de verbrandingsoven.

Spelregels: 

– Zet zaken die bij het chemisch afval horen NIET op de stoep (dus geen potten met verf, batterijen, accu’s etc.).

– Zet zaken die horen bij BOUWafval, dus die normaal in een container moeten worden afgevoerd, NIET op de stoep.

– Haal maandagochtend voor Avalex komt alles van papier ( boeken) weer binnen of gooi het in je eigen blauwe kliko. Dit hoort bij het oud papier en dat komt Avalex NIET ophalen.

– Het kan dit weekend gaan regenen. Zorg in dat geval dat je je mooie spullen afdekt met een oud douchegordijn of schilderszeil – of zet de boel even terug in de garage, zeker als het om boeken gaat. 

– Inspecteer elke dag even of de spullen voor je huis er nog een beetje goed bijstaan, en niet verspreid liggen over de straat. Het moet wel leuk blijven om te snuffelen!

– Iets gevonden wat te groot is om te vervoeren? Vele handen maken licht werk, dus vraag de buurman of buurvrouw even om die glijbaan mee te sjouwen naar zijn nieuwe stekkie.

Trash & Treasures consists of three steps:

1. Put the things you own and you do not want anymore on the sidewalk ( Reduce )
2. Browse the sidewalks and take what you can use ( Reuse)
3. Avalex collects what is left (Recycle)

1. Reduce

From Friday to Sunday , please put all your treasures & on the curb.
Whether its the swing from the backyard, an old refrigerator, that bookcase or that chair that
has been in the attic for years. Dishes, vases and candlesticks that you no longer use, games,
flower pots, toys, garden furniture … whether it is broken or whole, needs a paint or looks like new … make space in your attic and garage, look through your living room to see what’s in the way. In short: declutter.

2. Reuse

Everyone can browse the neighborhood and take what is of value to him / her. We hope many things exchange places and they may last for years to come. In this way, we handle our goods sustainably and ensure more local reuse.

3. Recycle – things become raw materials again

On Monday morning  – after 9 am, when the schools have started again- Avalex will pick up everything that has been left on the sidewalks. Avalex ensures that the items are recycled. What cannot be recycled, is (unfortunately) going into the waste incinerator.

Game rules:

– This weekend EXCUDES the exchange of items that are chemical waste (so no paint,
batteries, etc.).
– It might rain. In that case, make sure you cover your beautiful things with an old shower curtain or painters canvas – or put it back in the garage, especially when it comes to books.
– Check every day whether the things in front of your house are still in good shape, and are not scattered across the street. It must remain fun to browse!
– Found something too big to transport? Many hands make light work, so ask the neighbor to help tug that new slide to your backyard.

Trash & Treasures 

Eerdere edities 

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-11
SDG-12

Klimaatgesprekken

Workshopserie KlimaatGesprekken

Binnenkort start de tweede serie KlimaatGesprekken in Wassenaar. Vorig jaar september is de eerste groep Wassenaarders gestart met deze zesdelige workshopreeks. De workshops geven inzicht in de keuzes die je dagelijks bewust of onbewust maakt, en het effect daarvan op de wereld. In gesprek leer je van elkaar en word je positief uitgedaagd je klimaatimpact te verminderen. Niet omdat het moet, maar omdat je er zelf voor kiest. Jij doet wat bij jou past.

KlimaatGesprekken maakt gebruik van de beproefde methode van Carbon Conversations. Deze bestaat al ruim 10 jaar in Engeland en werd door de Guardian ‘één van de meest veelbelovende initiatieven tegen klimaatverandering’ genoemd. Begin 2016 is de methode naar Nederland gehaald. Inmiddels zijn er door heel Nederland bijna 100 opgeleide klimaatcoaches betrokken. De Groene Meent heeft deze workshopreeks vorig jaar naar Wassenaar gehaald. Nu vindt een tweede serie plaats.

Deze keer zal de serie online beginnen- we gaan offline verder zodra die gelegenheid zich weer voordoet en alle deelnemers zich daar goed bij voelen. Hugo Skoppek, een ervaren klimaatcoach uit Den Haag zal deze reeks klimaatgesprekken begeleiden.

We zien ernaar uit je te ontmoeten! Aanmelden kan op www.klimaatgesprekken.nl. Op deze website vind je ook meer informatie.

“Ik heb de serie workshops vorig jaar in Leiden gevolgd. De aanpak is praktisch en positief: het gaat vooral over wat je zelf kunt doen.  In elk van de zes workshops behandel je een thema, zoals wonen, reizen of voeding. De Klimaatcrisis is voor veel mensen moeilijk onder woorden te brengen. Juist daarom is het fijn om erachter te komen dat mensen in de regio met dezelfde zorgen en vragen rondlopen. Ik wissel nu nog ideeën en slimme oplossingen uit.” Willemien

“Een aanrader om te doen! Ik zit in de eerste groep van Wassenaar. Leuke gesprekken en nieuwe praktische inzichten.” Roos

We zien ernaar uit je te ontmoeten!

Klimaatgesprekken workshop

Kosten:
Je betaalt € 45,00 voor deze 6 avonden – inclusief lees- en werkboek.

Dit draagt ook bij aan de doelen:

SDG-4
SDG-11
SDG-12
SDG-13
SDG-17

Archief

WEC – Wassenaarse Energie Coöperatie

WEC – Wassenaarse Energie Coöperatie

De WEC is opgericht voor Wassenaarders en door Wassenaarders. Wij zijn ervan overtuigd dat het huidige gebruik van grondstoffen voor het opwekken van energie niet toekomstbestendig is. De technieken om hier verandering in te brengen zijn nu breed beschikbaar. Waarom zouden we fossiele energie van ver halen terwijl we lokaal schone energie kunnen opwekken? Zo werken we in ons internationale dorp ook lokaal aan het klimaatakkoord van Parijs. Met een eerste groep leden willen we zo snel mogelijk het eerste dak in gebruik nemen.  Zo kleurt de energie  in het Wassenaarse stroomnet steeds groener. 

WEC oprichting

Wil jij samen met ons investeren in schone Wassenaarse energie?
Word dan net als wij lid van de Wassenaarse Energie Coöperatie. Binnenkort starten de eerste 2 projecten waar je als je je als lid voor aan kunt melden.

Heb je een groot dak waar veel zonnepanelen op passen? Wij zijn op zoek naar een- of meerdere stabiele daken in Wassenaar. Laten we samenwerken!
Zonne-energie op je dak – dat is makkelijk en mooi. Het regelen van een coöperatief zonnedak is wel behoorlijk wat werk. Dat kan de Wassenaarse Energie Coöperatie van je overnemen. Ben je in voor een coöperatief zonnedak? Dan maken we graag een afspraak. Dan kunnen we je specifieke situatie bespreken en al je vragen beantwoorden.

WEC – Wassenaarse Energie Coöperatie

Lokale duurzame energie

WEC logo

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-3
SDG-7
SDG-9
SDG-11
SDG-12
SDG-13

Samen Slim Rijden Wassenaar

Samen Slim Rijden Wassenaar

We zijn op weg naar de deeleconomie! Ons doel is om de komende jaren tenminste 10 deelauto’s in Wassenaar- te laten rijden- zo verdwijnen er tenminste 50 auto’s op fossiele brandstof. Delen is leuk en makkelijk, CO2 neutraal, de lucht wordt schoner, de wereld groener.

Samen Slim Rijden Wassenaar

Sinds juli 2021 rijden er 2 100% elektrisch deelauto door Wassenaar. Onze eerste auto heeft zijn eigen laadpaal op het parkeerterrein van de Warenar. Het aantal deelnemers groeit gestaag- inmidddels (sept 2020) zijn we met 12 deelnemers. We groeien graag zodat er een tweede auto bij kan.

Met meer Elektrisch deelvervoer wordt de Wassenaarse lucht schoner. De uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof wordt een stuk lager bij gebruik van een Elektrische auto… doordat we de auto delen scheelt het ook nog veel parkeerruimte en uitstoot en kosten om de auto te maken. Met de innovatieve app van Onze Auto kan je de auto makkelijk reserveren, openen en afsluiten… en doorgeven aan de volgende. Geen gedoe met ergens de sleutel halen. Alles zit in je telefoon. Door in te zetten op deelmobiliteit wordt ons dorp leefbaarder!

Meld je via onze website aan voor een testrit, dan maak je gelijk kennis met een van de andere deelnemers!

Op onze website staan prijzen en het contactformulier waarop je je kan aanmelden voor een testrit.

Er is en enquete waar iedereen die in Wassenaar woont aan mee kan doen. 
Met de informatie die we verzamelen kunnen we ons gaan inzetten om ervoor te zorgen dat er straks 10 deelauto’s in Wassenaar rondrijden.
Scan deze QR code of ga direct naar de enqûete. Delen met vrienden en bekenden wordt gewaardeerd.
SSR Enquete 

Samen Slim Rijden Wassenaar

Elektrische Deelauto’s

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-3
SDG-7
SDG-9
SDG-11
SDG-12
SDG-13

Basisschooldirecteuren

Basisschooldirecteuren – Duurzame Basiseducatie

De Basisscholen in Wassenaar bieden een aanbod van kwalitatief goed basisonderwijs waarbij ook specifiek aandacht is voor (een aantal)  Global Goals.

Basisschooldirecteuren

Het belangrijkste Duurzame doel is natuurlijk nummer 4: Alle kinderen, ook in Wassenaar, hebben recht op goed onderwijs in een duurzaam verantwoorde leefomgevingRecht van alle kinderen op goed onderwijs in een duurzame verantwoorde leefomgeving. 

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-3
SDG-4
SDG-7
SDG-9
SDG-10
SDG-11
SDG-12
SDG-13

De Stille Kracht

De stille Kracht 

Het doel van de Kracht is het ondersteunen, in materiële of financiële zin, van inwoners of groepen van inwoners in de gemeente Wassenaar, onder meer door het organiseren van handel in gebruikte goederen en alles wat in de ruimste zin daarmee verband houdt. Een belangrijke afgeleide doelstelling is het verminderen van de afvalberg. Door gebruikte spullen opnieuw te gebruiken komt er minder afval, waarbij een bijdrage wordt geleverd aan de bescherming van het  milieu en de verspilling van grondstoffen.

De Stille Kracht

De inkomstenbron van de Kracht van Wassenaar is een kringloopwinkel. Personen en organisaties in Wassenaar kunnen tweedehands goederen vrijwillig, dat wil zeggen zonder vergoeding van kosten, geven. Vervoer naar en vanuit de winkel kan worden verzorgd door vrijwilligers van de Kracht. 

De opbrengsten van de winkel worden geheel besteed aan de doelstelling van de de Kracht: het ondersteunen van (groepen van) Wassenaarders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wij ondersteunen instellingen (bijvoorbeeld Stichting Leergeld, ouderenbonden, hospice) maar geven ook direct steun aan personen. Enerzijds door gratis spullen uit onze kringloopwinkel ter beschikking te stellen maar ook door financiële steun te geven bij acute nood van mensen die tussen wal en schip dreigen te raken.

 

De Stille Kracht

Kringloop voor en door Wassenaar

Rijksstraatweg 68
2241 BW Wassenaar

Dit draagt ook bij aan de doelen:

SDG-1
SDG-11
SDG-12
SDG-13
SDG-14
SDG-17

Gemeente Wassenaar

Gemeente Wassenaar

In 2015 heeft de VN, onder de naam Global Goals, zeventien ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Om zo van de wereld een betere plek te maken in 2030. Het oplossen van mondiale duurzaamheidsvraagstukken begint lokaal. Daarom is de gemeente Wassenaar sinds 2019 een Global Goals gemeente.

College Wassenaar 2019

Zo gaat de gemeente armoede tegen en helpt mensen, die in de schulden zitten. Samen met hulpverleners bekijken we hoe we deze inwoners het beste kunnen helpen.

Binnen de gemeente Wassenaar houden verschillende afdelingen zich bezig met honger. Zo is er specifiek beleid rondom armoede en schulden. Samen met de Voedselbank bekijken we de oorzaken van voedseltekort en wordt er met betrokken partijen gezocht naar oplossingen.

De gemeente Wassenaar is een Fairtrade gemeente. Dit betekent dat we ecologisch en sociaal verantwoorde producten met het Fairtrade-keurmerk inkopen. Hoe meer organisaties hieraan meedoen, hoe beter!

Samen met scholen, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties stimuleren wij inwoners om gezond te leven.

De gemeente hecht veel belang aan hoogwaardig onderwijs en passende zorg. Daartoe werken wij constructief samen met de schoolbesturen van de basisscholen en onze partners in de regio.

In Wassenaar mag iedereen zijn wie die wil zijn. Iedereen mag zich thuis voelen en zich geaccepteerd en gewaardeerd weten. Op het werk of op school, bij je vereniging of in het uitgaansleven. Inwoners bieden we toegang tot een anti-discriminatievoorziening.

Elk jaar vinden in Nederland de Coming Out evenementen plaats om de vrijheid jezelf te kunnen zijn te vieren. Om zichtbaarheid te geven aan Coming Out Day hijst de gemeente Wassenaar elk jaar de regenboogvlag.

We staan aan het begin van een ingrijpende verandering: de energietransitie. In de energietransitie verschuiven we ons energieverbruik op basis van fossiele brandstoffen naar een basis van duurzame hernieuwbare bronnen, zoals energie uit zond en wind. In de Lokale Energie Strategie (LES) staat beschreven hoe we dit doen.

In het kader van het Klimaatakkoord dienen regio’s vóór juli 2021 hun regionale energiestrategie (RES) aan te bieden. Met een RES levert de gemeente Wassenaar met andere gemeentes uit de regio Rotterdam Den Haag een bijdrage aan het doel van 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990.

Wassenaar is een aantrekkelijk vestigingsgebied voor ondernemers. Ondernemers krijgen de ruimte, onder ander door minder regels en een goed faciliterend beleid passend binnen het karakter van Wassenaar. Er is een goede mix van grote en kleine ondernemers, Wassenaar is aantrekkelijk voor innovatieve bedrijfstakken.

We zijn bezig met een steeds verdere digitalisering om toegankelijker te zijn voor inwoners en ondernemers. Daarnaast zetten wij ons in om iedereen in de gemeente goede toegang tot internet te garanderen.

De gemeente heeft een visie op wonen, waarmee wij zorgen dat inwoners goede en betaalbare huisvesting hebben. Hiervoor werkt zij samen met woningcorporaties. Ook zorgen wij voor veiligheid in het verkeer en goed openbaar vervoer. Het behoud van kunst en cultuur vinden we erg belangrijk. Tot slot houden we onze gemeente leefbaar met onze duurzaamheidsplannen, zoals het stimuleren van duurzame energie en warmte.

Wij streven ernaar om een circulaire economie te realiseren. Dit betekent dat afval zoveel mogelijk moet worden hergebruikt en dat er steeds minder grondstoffen nodig zijn. Ook wordt er in de hele gemeente afval gescheiden.

Naast het afnemen van een stresstest besteden we bij ruimtelijke initiatieven extra aandacht aan klimaatmaatregelen. Daarnaast stimuleren we de bewustwording van klimaatadaptatie bij onze inwoners.

Sinds 2009 heeft de Wassenaarse Slag de blauwe vlag. De blauwe vlag is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden (en jachthavens) die voldoen aan strenge internationale beoordelingseisen. Dit houdt in dat het strand aan de Wassenaarse slag ook dit jaar weer een veilig strand is met schoon zwemwater.

We zijn trots op Wassenaar als groene gemeente. Om ook onze kinderen een groene toekomst te bieden, is het belangrijk onze omgeving te koesteren. Dat doen we onder andere door groene en recreatieve projecten te koppelen aan projecten op het gebied van klimaatverandering, natuurvriendelijk boeren en energietransitie.

De gemeente Wassenaar steunt en stimuleert inwoners die mee willen denken, werken en doen. Daartoe wordt participatie van inwoners, ondernemers, verenigingen en andere organisaties nadrukkelijk opgezocht, van beleidsvorming tot aan uitvoering.

Wij werken met een groot aantal partijen samen om, afhankelijk van het onderwerp, doelen te behalen. Zo werken we op beleidsniveau samen met andere overheden. Ook werken we samen met onze inwoners om de plannen en doelen vorm te geven.

Waarom passen de gekozen Global Goals hierbij: Door samen te werken aan de Global Goals dragen we bij aan de doelstellingen van het programma Wassenaar 2030, in verbinding met de wereld om ons heen.

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-1
SDG-2
SDG-3
SDG-4
SDG-5
SDG-6
SDG-7
SDG-8
SDG-9
SDG-10
SDG-11
SDG-12
SDG-13
SDG-14
SDG-15
SDG-16
SDG-17