Laurien de Vos (Solar Team)

Laurien de Vos (Solar Team)

Vrijdag 30 april kreeg de Montessorischool in Wassenaar bezoek van het wereldberoemde Vattenfall Solar Team. Een van de teamleden is Laurien de Vos uit Wassenaar, die vroeger zelf op deze school zat. Tijdens het bezoek vertelde zij over zonne-energie, duurzaamheid en techniek. Uiteraard nam zij ook een echte zonneauto mee.

Laurien Vos - Solar auto

Het Vattenfall Solar Team bestaat uit studenten van de TU Delft. Elk jaar ontwerpen en bouwen ze een zonneauto waarmee ze tegen andere teams racen. De bekendste race is de Bridgestone World Solar Challenge, die om het jaar wordt gehouden. Die 3000 kilometer lange race voert dwars door de Australische outback en geldt als de belangrijkste race ter wereld. Al zeven maal sleepte het team er de wereldtitel binnen. 

Leden van het Vattenfall Solar Team bezoeken ieder jaar verschillende scholen in Nederland. Ze nemen een van hun zonneauto’s mee en leggen uit hoe zo’n kampioensauto wordt gebouwd. Daarbij is volop gelegenheid om vragen te stellen.

De Montessorischool Wassenaar heeft afgelopen zomer het dak van de school voorzien van een groen dak en zonnepannelen.

Montessorischool Wassenaar Duurzame dakrenovatie

Laurien de Vos (Solar Team)

Vattenfall Solar Team

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-4
SDG-7
SDG-9

Klimaatgesprekken

Workshopserie KlimaatGesprekken

Binnenkort start de tweede serie KlimaatGesprekken in Wassenaar. Vorig jaar september is de eerste groep Wassenaarders gestart met deze zesdelige workshopreeks. De workshops geven inzicht in de keuzes die je dagelijks bewust of onbewust maakt, en het effect daarvan op de wereld. In gesprek leer je van elkaar en word je positief uitgedaagd je klimaatimpact te verminderen. Niet omdat het moet, maar omdat je er zelf voor kiest. Jij doet wat bij jou past.

KlimaatGesprekken maakt gebruik van de beproefde methode van Carbon Conversations. Deze bestaat al ruim 10 jaar in Engeland en werd door de Guardian ‘één van de meest veelbelovende initiatieven tegen klimaatverandering’ genoemd. Begin 2016 is de methode naar Nederland gehaald. Inmiddels zijn er door heel Nederland bijna 100 opgeleide klimaatcoaches betrokken. De Groene Meent heeft deze workshopreeks vorig jaar naar Wassenaar gehaald. Nu vindt een tweede serie plaats.

Deze keer zal de serie online beginnen- we gaan offline verder zodra die gelegenheid zich weer voordoet en alle deelnemers zich daar goed bij voelen. Hugo Skoppek, een ervaren klimaatcoach uit Den Haag zal deze reeks klimaatgesprekken begeleiden.

We zien ernaar uit je te ontmoeten! Aanmelden kan op www.klimaatgesprekken.nl. Op deze website vind je ook meer informatie.

“Ik heb de serie workshops vorig jaar in Leiden gevolgd. De aanpak is praktisch en positief: het gaat vooral over wat je zelf kunt doen.  In elk van de zes workshops behandel je een thema, zoals wonen, reizen of voeding. De Klimaatcrisis is voor veel mensen moeilijk onder woorden te brengen. Juist daarom is het fijn om erachter te komen dat mensen in de regio met dezelfde zorgen en vragen rondlopen. Ik wissel nu nog ideeën en slimme oplossingen uit.” Willemien

“Een aanrader om te doen! Ik zit in de eerste groep van Wassenaar. Leuke gesprekken en nieuwe praktische inzichten.” Roos

We zien ernaar uit je te ontmoeten!

Klimaatgesprekken workshop

Kosten:
Je betaalt € 45,00 voor deze 6 avonden – inclusief lees- en werkboek.

Dit draagt ook bij aan de doelen:

SDG-4
SDG-11
SDG-12
SDG-13
SDG-17

Archief

IVN Leidse Regio

IVN Leidse regio (incl. Wassenaar)

IVN wil mensen al vanaf jonge leeftijd in aanraking brengen met de natuur in hun omgeving. Dit doet IVN  door excursies, cursussen en lezing aan te bieden, natuureducatie in het basisonderwijs te verzorgen en door schoolpleinen en wijken te vergroenen. Ook willen wij bewoners van verzorgingstehuizen in contact met de natuur brengen.

IVN regio Leiden

Naast de landelijke activiteiten organiseert IVN in Wassenaar vooral cursussen op het gebied van natuurlijk tuinonderhoud, de natuur in de duinen en een basiscursus natuur. Ook worden er geregeld excursies gehouden in de natuurgebieden rondom Wassenaar. De werkgroep agrarisch natuurbeheer onderhoudt enkele geriefhoutbosjes, waaronder het Ommedijkse bos.

Voor de jongeren van 10 tot 16 jaar worden spannende natuurtochten georganiseerd.

Alle activiteiten in de Leidse regio zijn ook voor Wassenaarders toegankelijk.

Aanmelding vooraf is bij alle activiteiten in corona tijd verplicht en (met uitzondering van cursussen) zijn er geen kosten aan verbonden.

IVN Leidse Regio (incl. Wassenaar)

Natuuractiviteiten

IVN logo

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-3
SDG-4
SDG-11
SDG-13
SDG-14
SDG-15

Stichting Run for Rio

Stichting Run For Rio

Run for Rio ondersteunt projecten die zich richten op kansarme kinderen in ontwikkelingslanden met het doel hen volwaardig aan de maatschappij te laten deelnemen.

Run for Rio Wassenaar

Het accent ligt de laatste jaren op het investeren in onderwijs (bouwen van scholen) waarmee de maatschappelijke positie van deze kansarme kinderen kan worden verbeterd. Op dit moment wordt er een school in Oeganda gerealiseerd. De realisatie van projecten vindt plaats door het kiezen van een betrouwbare partner in het land van het project. Momenteel wordt er samengewerkt met de organisatie Noah’s Ark in Oeganda.

Wat doen we?
Door middel van klaverjasavonden, hardlopen, wandelen, fietsen en het houden  van kerkelijke collecten, werven we fondsen. Ook geven we voorlichting over onze projecten en houden we sponsorlopen op scholen.

Stichting Run for Rio

Opvang straatkinderen

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-4
SDG-17

Stichting Spelenderwijs

Stichting Spelenderwijs Wassenaar

De Stichting Spelenderwijs wil vanuit sociaal en maatschappelijk oogpunt Wassenaarse kinderen van 6 tot 16 jaar laten kennis maken met sport- en spelactiviteiten. Gelijkheid is een mooi goed en voor de Stichting Spelenderwijs één van de grondbeginselen. Belangrijke thema’s zijn respect voor elkaar en voor de natuur.

Stichting Spelenderwijs
Wassenaarse Sport- en Speldagen

Sinds 1997 organiseert Stichting Spelenderwijs een avontuurlijk 3 daags programma in de zomervakantie: kinderen tussen 6 en 16 jaar gaan mee naar activiteiten die buiten in de bossen, op het water, bij boerderijen, bij scoutingverenigingen, op sportterreinen en door heel Wassenaar plaatsvinden.
Tijdens de sport en speldagen is iedereen gelijk. Ieder kind en iedere begeleider krijgt dezelfde programma’s, hetzelfde eten en aandacht. Kinderen worden ingedeeld in teams. De kinderen hebben vaak heel verschillende achtergronden en leren zo van elkaar. Jongeren van 16 jaar en ouder nemen de leiding van een team. Het stafteam van stichting Spelenderwijs begeleidt en coacht de leiding in een cultuur van samenzijn. Ieder persoon heeft zijn of haar eigen kwaliteiten- daar maken we samen een mooi geheel van.
De sport en speldagen zijn ieder jaar in de laatste week van de zomervakantie op maandag, dinsdag en woensdag.
Aanmelden is verplicht en gebeurt traditioneel op de eerste zaterdag van maart. Meer informatie vind je op de website. De kosten zijn laag zodat iedereen in het dorp mee kan doen met dit dagkamp.
 

De Wassenaarse Poldercross

Sinds 2013 organiseert Stichting Spelenderwijs de Wassenaarse poldercross. Deze buitenactiviteit  is op een vrijdag in het voorjaar, waarbij we rekening houden met het broedseizoen van de weidevogels. Het parcours is 3,5 km lang en elke deelnemer gaat ruim 40 keer door een sloot. Dit is evenement voor bedrijven, verenigingen, scholen, vriendengroepen en gezinnen. Een team bestaat uit 5 tot 9 deelnemers. De poldercross ging in 2020 niet door. Hopelijk in 2021 wel!  Aanmelden kan via de website.

Stichting Spelenderwijs

Sport- en Spelactiviteiten

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-3
SDG-4
SDG-10

Basisschooldirecteuren

Basisschooldirecteuren – Duurzame Basiseducatie

De Basisscholen in Wassenaar bieden een aanbod van kwalitatief goed basisonderwijs waarbij ook specifiek aandacht is voor (een aantal)  Global Goals.

Basisschooldirecteuren

Het belangrijkste Duurzame doel is natuurlijk nummer 4: Alle kinderen, ook in Wassenaar, hebben recht op goed onderwijs in een duurzaam verantwoorde leefomgevingRecht van alle kinderen op goed onderwijs in een duurzame verantwoorde leefomgeving. 

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-3
SDG-4
SDG-7
SDG-9
SDG-10
SDG-11
SDG-12
SDG-13