Aart van Sloten

Aart van Sloten

‘Betaalbare en duurzame energie’
De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. In het klein leveren wij daaraan een bijdrage door Wassenaar het fijne dorp te houden om in te leven. Een dorp waar mensen veilig en goed leven, wonen, werken en zich thuis voelen.

SDG poster Aart van Sloten Wassenaar

SDG 7 gaat onder meer over het toegang houden tot betaalbare, betrouwbare energie en in Wassenaar is vooral de opgave om dit steeds duurzamer te doen. De energie-efficiëntie moet omhoog, dat betekent simpelweg minder verspilling. Denk hierbij aan onzuinige huizen met slechte labels, oude apparaten en inefficiënte energieopwekking van elektriciteit.

We werken hier dagelijks aan binnen onze lokale energiestrategie, waarin we onder meer inzetten op een buurtgerichte aanpak voor isolatie. Vorige jaar hebben we daarvoor onze langetermijnvisie opgesteld. Deze biedt handelingsperspectief voor onze inwoners. Zo weten die waar ze de komende acht jaar aan toe zijn, namelijk het toepassen van goede isolatie. In Wassenaar is het terugdringen van het warmteverbruik een van de grootste opgaven. Naast dit beleid zetten we ook in op directe hulp aan onze inwoners met kleine maatregelen voor bijvoorbeeld het tochtdicht maken van de woningen en het bieden van advies via het Duurzaam Bouwloket.

Het systeem van fossiele energie staat momenteel erg onder druk en dat merken we allemaal. Ook daar willen als gemeente mee aan de slag. Het bieden van ondersteuning aan mensen in slecht geïsoleerde woningen die het al niet zo breed hebben is daar onderdeel van. Daar willen we dit jaar nog mee starten en dat zal doorlopen naar volgend jaar en wellicht verder, zo lang dat nodig is.

Ook helpen we de mensen met een kleinere portemonnee bij de compensatie van de hogere lasten. Ze kunnen daarvoor een energietoeslag aanvragen, zie Eenmalige energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen | Wassenaar.

Betaalbare en duurzame energie houdt ook in dat we flink moeten inzetten op het opwekken van meer hernieuwbare energie. We zetten daarbij in op de doelen die we regionaal hebben afgesproken. In Wassenaar betekent dit dat we vooral aan de slag gaan met het leggen van zonnepanelen op daken. Een mooi voorbeeld hiervan is al te vinden bij het Adelbert College, waar 1250 zonnepanelen zijn gerealiseerd. Als het aan mij ligt, gaan we dit in Wassenaar steeds meer doen.

De gemeente heeft ten slotte ook een belangrijke voorbeeldfunctie. Daarom gaan we de komende periode dan ook echt aan de slag om ons eigen vastgoed verder te verduurzamen. We pakken onze panden aan met betere isolatie, zonnepanelen en efficiëntere installaties.  

We zijn er nog lang niet, maar we kunnen met de kracht van het dorp een heleboel bereiken. Ik zal mij daar de komende 4 jaar hard voor maken.

Aart van Sloten

Wethouder Duurzaamheid

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-7

Laurien de Vos (Solar Team)

Laurien de Vos (Solar Team)

Vrijdag 30 april kreeg de Montessorischool in Wassenaar bezoek van het wereldberoemde Vattenfall Solar Team. Een van de teamleden is Laurien de Vos uit Wassenaar, die vroeger zelf op deze school zat. Tijdens het bezoek vertelde zij over zonne-energie, duurzaamheid en techniek. Uiteraard nam zij ook een echte zonneauto mee.

Laurien Vos - Solar auto

Het Vattenfall Solar Team bestaat uit studenten van de TU Delft. Elk jaar ontwerpen en bouwen ze een zonneauto waarmee ze tegen andere teams racen. De bekendste race is de Bridgestone World Solar Challenge, die om het jaar wordt gehouden. Die 3000 kilometer lange race voert dwars door de Australische outback en geldt als de belangrijkste race ter wereld. Al zeven maal sleepte het team er de wereldtitel binnen. 

Leden van het Vattenfall Solar Team bezoeken ieder jaar verschillende scholen in Nederland. Ze nemen een van hun zonneauto’s mee en leggen uit hoe zo’n kampioensauto wordt gebouwd. Daarbij is volop gelegenheid om vragen te stellen.

De Montessorischool Wassenaar heeft afgelopen zomer het dak van de school voorzien van een groen dak en zonnepannelen.

Montessorischool Wassenaar Duurzame dakrenovatie

Laurien de Vos (Solar Team)

Vattenfall Solar Team

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-4
SDG-7
SDG-9

Buurkrachtteam Deijleroord

Buurkrachtteam Deijleroord

De vrijwilligers van buurkrachtteam Deijleroord zetten zich in om met buurtgenoten de handen ineen te slaan en huizen te verduurzamen.

Buurkrachtteam Deijleroord

Begin 2021 gingen zij een week lang iedere avond op stap om bij geïnteresseerde buurtgenoten een warmtescan te verzorgen. Met een warmtecamera maakten zij inzichtelijk waar de isolatie van huizen goed was, en waar warmtelekken zaten. Met deze informatie konden de bewoners die zich aan hadden gemeld voor de warmtescan beter afgewogen keuzes maken voor de isolatie van hun huizen.

Buurkrachtteams

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-7
SDG-11

PukuP

PukuP

De elektrische TukTuks van PuKuP bezorgen alle aankopen bij Wassenaarse ondernemers bij Wassenaarders thuis. Gratis.

PukuP

Daarmee stimuleren zij het kopen bij Wassenaarse ondernemers, en daarmee de lokale economie. Doordat de TukTuks rijden op elektriciteit, zorgen de TukTuks voor minder uitstoot dan wanneer mensen zelf met een benzineauto door het dorp rijden. Daarnaast combineert PukuP verschillende ritten, wat zorgt voor minder vervoersbewegingen in het dorp. En de TukTuks zijn een uitkomst voor mensen zonder auto, die moeite hebben met het dragen van zwaardere boodschappen, of die moeilijk zelf boodschappen kunnen doen omdat ze bijvoorbeeld slecht ter been zijn. De TukTuks worden bestuurd door vrijwilligers.

Iedereen die iets wil laten bezorgen binnen Wassenaar kan een beroep doen op PukuP. Zowel voor hele kleine zaken, als hele grote, en dit mag ook meerdere keren per dag. Binnen een uur is het gratis bezorgd.

 

PukuP Wassenaar

Vervoer voor en door Wassenaarders

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-7
SDG-11

WEC – Wassenaarse Energie Coöperatie

WEC – Wassenaarse Energie Coöperatie

De WEC is opgericht voor Wassenaarders en door Wassenaarders. Wij zijn ervan overtuigd dat het huidige gebruik van grondstoffen voor het opwekken van energie niet toekomstbestendig is. De technieken om hier verandering in te brengen zijn nu breed beschikbaar. Waarom zouden we fossiele energie van ver halen terwijl we lokaal schone energie kunnen opwekken? Zo werken we in ons internationale dorp ook lokaal aan het klimaatakkoord van Parijs. Met een eerste groep leden willen we zo snel mogelijk het eerste dak in gebruik nemen.  Zo kleurt de energie  in het Wassenaarse stroomnet steeds groener. 

WEC oprichting

Wil jij samen met ons investeren in schone Wassenaarse energie?
Word dan net als wij lid van de Wassenaarse Energie Coöperatie. Binnenkort starten de eerste 2 projecten waar je als je je als lid voor aan kunt melden.

Heb je een groot dak waar veel zonnepanelen op passen? Wij zijn op zoek naar een- of meerdere stabiele daken in Wassenaar. Laten we samenwerken!
Zonne-energie op je dak – dat is makkelijk en mooi. Het regelen van een coöperatief zonnedak is wel behoorlijk wat werk. Dat kan de Wassenaarse Energie Coöperatie van je overnemen. Ben je in voor een coöperatief zonnedak? Dan maken we graag een afspraak. Dan kunnen we je specifieke situatie bespreken en al je vragen beantwoorden.

WEC – Wassenaarse Energie Coöperatie

Lokale duurzame energie

WEC logo

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-3
SDG-7
SDG-9
SDG-11
SDG-12
SDG-13

Samen Slim Rijden Wassenaar

Samen Slim Rijden Wassenaar

We zijn op weg naar de deeleconomie! Ons doel is om de komende jaren tenminste 10 deelauto’s in Wassenaar- te laten rijden- zo verdwijnen er tenminste 50 auto’s op fossiele brandstof. Delen is leuk en makkelijk, CO2 neutraal, de lucht wordt schoner, de wereld groener.

Samen Slim Rijden Wassenaar

Sinds juli 2021 rijden er 2 100% elektrisch deelauto door Wassenaar. Onze eerste auto heeft zijn eigen laadpaal op het parkeerterrein van de Warenar. Het aantal deelnemers groeit gestaag- inmidddels (sept 2020) zijn we met 12 deelnemers. We groeien graag zodat er een tweede auto bij kan.

Met meer Elektrisch deelvervoer wordt de Wassenaarse lucht schoner. De uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof wordt een stuk lager bij gebruik van een Elektrische auto… doordat we de auto delen scheelt het ook nog veel parkeerruimte en uitstoot en kosten om de auto te maken. Met de innovatieve app van Onze Auto kan je de auto makkelijk reserveren, openen en afsluiten… en doorgeven aan de volgende. Geen gedoe met ergens de sleutel halen. Alles zit in je telefoon. Door in te zetten op deelmobiliteit wordt ons dorp leefbaarder!

Meld je via onze website aan voor een testrit, dan maak je gelijk kennis met een van de andere deelnemers!

Op onze website staan prijzen en het contactformulier waarop je je kan aanmelden voor een testrit.

Er is en enquete waar iedereen die in Wassenaar woont aan mee kan doen. 
Met de informatie die we verzamelen kunnen we ons gaan inzetten om ervoor te zorgen dat er straks 10 deelauto’s in Wassenaar rondrijden.
Scan deze QR code of ga direct naar de enqûete. Delen met vrienden en bekenden wordt gewaardeerd.
SSR Enquete 

Samen Slim Rijden Wassenaar

Elektrische Deelauto’s

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-3
SDG-7
SDG-9
SDG-11
SDG-12
SDG-13

Max vd Waals en Mees van Vliet

Max van der Waals en Mees van Vliet

Max en Mees zijn Wassenaarders die in het Vattenfall Solar Team zitten.

Max en Mees, Vattenfall Solar Team

Tijdens hun studie aan de TU Delft werken ze aan de toekomst- in de combinatie van techniek, duurzame energie en spanning van de races. Zo verleggen ze hun technische grenzen en inspireren anderen tot een duurzame toekomst waarin we energie op de meest efficiënte manier gebruiken. De ambitie is om een fossielvrij leven mogelijk te maken binnen één generatie. Het Vattenfall Solar Team bestaat elk jaar uit andere studenten. Samen bouwen ze een auto die duizenden kilometers af kan leggen zonder ook maar één druppel brandstof te gebruiken, puur op de kracht van de zon. Vervolgens doen ze mee aan verschillende zonneraces.

Max van der Waals en Mees van Vliet

Vattenfall Solar Team

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-7
SDG-9

EnergyParty

Feestje! Doe je mee met een Online EnergyParty?

Je volgt de party vanuit je eigen huis op je computer. Met je jaaroverzicht in de hand  en wat dorpsgenoten op scherm krijg je inzicht in jouw energieverbruik. Met ideeen die voor jouw huis het energieverbruik omlaag brengen stap je later op de avond achter je pc vandaan.
Als je je eigen EnergyParty aanvraagt, zal de gespreksleider binnen enkele dagen contact met je opnemen. Jullie spreken samen de avond door en prikken een datum voor de party. Je nodigt hiervoor 8 buren of bekenden uit.

EnergyParty Wassenaar
EnergyParty Buurkracht

Host een online EnergyParty met buren of bekende

  1. meld je hier aan
  2. de gesprekleider neemt contact met je op om een datum te prikken
  3.  je nodigt zo’n 4 tot 7 buren en kennissen binnen Wassenaar uit om mee te doen
  4.  je doet met je eigen groep met de online party
  5. vooraf ontvang je een uitnodiging met alle benodigde informatie en link om deel te nemen

Doe ook mee met een EnergyParty 

Tijdens de party helpt een deskundige gespreksleider jullie op weg. Je bekijkt samen met zo’n acht deelnemers je energieverbruik en bespaar mogelijkheden. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is je jaarrekening van stroom en gas. Iedereen beëindigt de avond met een concreet en persoonlijk plan. Jij bepaalt hoe en wanneer je dit plan uitvoert.

Wat levert het je op?
Bijna iedereen die meedoet verlaagt zijn energierekening door kleine veranderingen in huis. Dit kan flink schelen, soms honderden euro’s. En velen kiezen voor grotere aanpassingen zoals isolatie, wat de stookkosten nog verder omlaag brengt.

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-1
SDG-7
SDG-11
SDG-12
SDG-13