Groene Kamer in de Bibliotheek

Groene kamer in de Bibliotheek

Elke laatste zaterdag van de maand is er een spreekuur.

Groene Kamer Bibliotheek Wassenaar

Om permanent aandacht te besteden aan duurzaamheid binnen Wassenaar, hebben de bibliotheek en De Groene Meent de handen ineengeslagen.
Dit is een huiskamersetting in de Bibliotheek Wassenaar, waar iedereen inspiratie voor een duurzamer leven kan vinden. Elke maand draait De Groene Kamer om een ander duurzaam thema.

Kom je ook een keer op bezoek in de Groene Kamer?

Groene kamer in de bibliotheek Wassenaar

Dit draagt ook bij aan de doelen:

SDG-1
SDG-2
SDG-3
SDG-4
SDG-5
SDG-6
SDG-7
SDG-8
SDG-9
SDG-10
SDG-11
SDG-12
SDG-13
SDG-14
SDG-15
SDG-16
SDG-17

Rietske Bloemendaal

Ritske Bloemendaal

‘Partnerschap: we hebben elkaar hard nodig om de doelen te bereiken’
De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn groot: een einde maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. De bijna 200 regeringsleiders die het akkoord van de Global Goals tekenden in 2015 beseffen dat de doelen zo groot zijn, dat we elkaar hard nodig hebben om ze te bereiken. Dit vraagt acties op meta niveau in de wereld, op mega niveau in Europa, en via Nederland ook naar Wassenaar en de eigen omgeving. Als wethouder vind ik het een mooie uitdaging om te kunnen bijdragen aan het versterken van de samenwerkingsverbanden. Ook in mijn vorige carrière, bij de marine, stond samenwerking centraal. Zonder kon het schip niet uitvaren.

posters Ritske Bloemendaal

Binnen mijn portefeuille zijn ook duidelijk de directe en indirecte linken te zien met de Global Goals. We werken als gemeente bijvoorbeeld samen met diverse organisaties zodat de inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Een duidelijk streven hierbij is om de dienstverlening eerlijk te verdelen onder de mensen die haar nodig hebben. En met de recentelijk gelanceerde Sociale Kaart kunnen we via www.thuisinwassenaar.nl allemaal makkelijker kennis opdoen over de organisaties en activiteiten in ons dorp.

Wassenaar heeft met zijn basis- en middelbare scholen een sterk aanbod aan kwalitatief onderwijs. Hier wordt eveneens geregeld samengewerkt, bijvoorbeeld bij het aanpakken van de effecten van corona. Samen met de School Advies Dienst ontwikkelen we plannen om alle kinderen weer dezelfde kansen te bieden. Ook ontwikkelen we samen met hen een lesprogramma op het gebied van Natuur- en Milieueducatie. Zowel de basisscholen als de middelbare scholen gaan dit schooljaar toewerken naar een Wassenaarse kinderklimaattop, waar de kinderen elkaar hun beste
ideeën kunnen tonen.

En hier komen we bij een ander doel dat ik een warm hart toedraag: de verduurzaming van de omgeving en de gemeenschap. Het klimaatdoel richting 2050 lijkt nog erg abstract: 
klimaatmaatverandering tegengaan door CO2-neutraal te leven. Toch zullen we met vele kleine stapjes die kant op moeten bewegen. En ook hiervoor hebben we prachtige samenwerkingen, met onder meer De Groene Meent. En via onder meer de Klimaattafels komen daar steeds meer interessante initiatieven bij.

Al met al geloof ik ten diepste dat de Sustainable Development Goals, de SDG’s, doelen zijn waarmee we samen aan de slag moeten. Zo kunnen we Wassenaar, Nederland en uiteindelijk de wereld via de kleine microstapjes in onze eigen omgeving, eerlijker en welvarender maken, en onrecht, extreme armoede en klimaatverandering tegengaan.

Ritske Bloemendaal

Wethouder Duurzaamheid

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-17

Klimaatgesprekken

Workshopserie KlimaatGesprekken

Binnenkort start de tweede serie KlimaatGesprekken in Wassenaar. Vorig jaar september is de eerste groep Wassenaarders gestart met deze zesdelige workshopreeks. De workshops geven inzicht in de keuzes die je dagelijks bewust of onbewust maakt, en het effect daarvan op de wereld. In gesprek leer je van elkaar en word je positief uitgedaagd je klimaatimpact te verminderen. Niet omdat het moet, maar omdat je er zelf voor kiest. Jij doet wat bij jou past.

KlimaatGesprekken maakt gebruik van de beproefde methode van Carbon Conversations. Deze bestaat al ruim 10 jaar in Engeland en werd door de Guardian ‘één van de meest veelbelovende initiatieven tegen klimaatverandering’ genoemd. Begin 2016 is de methode naar Nederland gehaald. Inmiddels zijn er door heel Nederland bijna 100 opgeleide klimaatcoaches betrokken. De Groene Meent heeft deze workshopreeks vorig jaar naar Wassenaar gehaald. Nu vindt een tweede serie plaats.

Deze keer zal de serie online beginnen- we gaan offline verder zodra die gelegenheid zich weer voordoet en alle deelnemers zich daar goed bij voelen. Hugo Skoppek, een ervaren klimaatcoach uit Den Haag zal deze reeks klimaatgesprekken begeleiden.

We zien ernaar uit je te ontmoeten! Aanmelden kan op www.klimaatgesprekken.nl. Op deze website vind je ook meer informatie.

“Ik heb de serie workshops vorig jaar in Leiden gevolgd. De aanpak is praktisch en positief: het gaat vooral over wat je zelf kunt doen.  In elk van de zes workshops behandel je een thema, zoals wonen, reizen of voeding. De Klimaatcrisis is voor veel mensen moeilijk onder woorden te brengen. Juist daarom is het fijn om erachter te komen dat mensen in de regio met dezelfde zorgen en vragen rondlopen. Ik wissel nu nog ideeën en slimme oplossingen uit.” Willemien

“Een aanrader om te doen! Ik zit in de eerste groep van Wassenaar. Leuke gesprekken en nieuwe praktische inzichten.” Roos

We zien ernaar uit je te ontmoeten!

Klimaatgesprekken workshop

Kosten:
Je betaalt € 45,00 voor deze 6 avonden – inclusief lees- en werkboek.

Dit draagt ook bij aan de doelen:

SDG-4
SDG-11
SDG-12
SDG-13
SDG-17

Archief

Stichting Run for Rio

Stichting Run For Rio

Run for Rio ondersteunt projecten die zich richten op kansarme kinderen in ontwikkelingslanden met het doel hen volwaardig aan de maatschappij te laten deelnemen.

Run for Rio Wassenaar

Het accent ligt de laatste jaren op het investeren in onderwijs (bouwen van scholen) waarmee de maatschappelijke positie van deze kansarme kinderen kan worden verbeterd. Op dit moment wordt er een school in Oeganda gerealiseerd. De realisatie van projecten vindt plaats door het kiezen van een betrouwbare partner in het land van het project. Momenteel wordt er samengewerkt met de organisatie Noah’s Ark in Oeganda.

Wat doen we?
Door middel van klaverjasavonden, hardlopen, wandelen, fietsen en het houden  van kerkelijke collecten, werven we fondsen. Ook geven we voorlichting over onze projecten en houden we sponsorlopen op scholen.

Stichting Run for Rio

Opvang straatkinderen

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-4
SDG-17

Soroptimisten

Soroptimisten Wassenaar/Voorschoten e.o.

Soroptimistclub Wassenaar/Voorschoten is onderdeel van de grootste internationale organisatie van vakvrouwen: Soroptimists International
Soroptimisten willen de levensomstandigheden en de status van vrouwen en meisjes verbeteren door middel van onderwijs en economische en politieke bekrachtiging. Ons  thema is dan ook: “Empowerment of Women through Education and Leadership”.

Soroptimisten Wassenaar

De 17 Sustainable Development Goals van de VN zijn mede richtinggevend voor onze basisactiviteiten. Wij ondersteunen op allerlei manieren lokale, nationale en internationale goede doelen. We doen dat met fondsenwervende activiteiten of door zelf de handen uit de mouwen te steken. Zo hebben we het afgelopen jaar geld ingezameld voor Free a Girl/School for Justice met als doel wereldwijd meisjes te bevrijden uit de prostitutie en deze meisjes op te leiden tot advocaat, politieagent, jurist, maatschappelijk werker e.d. Ook ondersteunen wij regelmatig UNICEF Nederland bij haar inspanningen om onderwijs in vele conflictgebieden in de wereld te verbeteren.

In samenwerking met andere Soroptimistclubs steunen wij de diverse partijen die zich wereldwijd inzetten voor toegang tot water omdat naar ons idee mensenrechten, gendergelijkheid en schoon water niet los van elkaar kunnen worden gezien.

Meer weten?
We organiseren zowel eenmalige acties als acties die over meerdere jaren lopen. Kijk hiervoor op de facebookpagina.

Soroptimisten Wassenaar/Voorschoten e.o.

Verbeteren van levens van vrouwen

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-4
SDG-5
SDG-6
SDG-16
SDG-17