Soroptimisten

Soroptimisten Wassenaar/Voorschoten e.o.

Soroptimistclub Wassenaar/Voorschoten is onderdeel van de grootste internationale organisatie van vakvrouwen: Soroptimists International
Soroptimisten willen de levensomstandigheden en de status van vrouwen en meisjes verbeteren door middel van onderwijs en economische en politieke bekrachtiging. Ons  thema is dan ook: “Empowerment of Women through Education and Leadership”.

Soroptimisten Wassenaar

De 17 Sustainable Development Goals van de VN zijn mede richtinggevend voor onze basisactiviteiten. Wij ondersteunen op allerlei manieren lokale, nationale en internationale goede doelen. We doen dat met fondsenwervende activiteiten of door zelf de handen uit de mouwen te steken. Zo hebben we het afgelopen jaar geld ingezameld voor Free a Girl/School for Justice met als doel wereldwijd meisjes te bevrijden uit de prostitutie en deze meisjes op te leiden tot advocaat, politieagent, jurist, maatschappelijk werker e.d. Ook ondersteunen wij regelmatig UNICEF Nederland bij haar inspanningen om onderwijs in vele conflictgebieden in de wereld te verbeteren.

In samenwerking met andere Soroptimistclubs steunen wij de diverse partijen die zich wereldwijd inzetten voor toegang tot water omdat naar ons idee mensenrechten, gendergelijkheid en schoon water niet los van elkaar kunnen worden gezien.

Meer weten?
We organiseren zowel eenmalige acties als acties die over meerdere jaren lopen. Kijk hiervoor op de facebookpagina.

Soroptimisten Wassenaar/Voorschoten e.o.

Verbeteren van levens van vrouwen

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-4
SDG-5
SDG-6
SDG-16
SDG-17