Vang de Watermonsters

Afgelopen zomer deed Groene Meent vrijwilliger Tom mee aan het project Vang de Watermonsters van Natuur & Milieu. Wassenaarders zoals jij konden slootjes, vennen en grachten nomineren en Tom heeft daarvan de waterkwaliteit gemeten.

Het project

Het project Vang de Watermonsters vult bestaand wateronderzoek aan door de kwaliteit van kleine wateren in kaart te brengen. Met meer kennis over kleine wateren kunnen we problemen op tijd te herkennen en bewustzijn te creëren voor waterkwaliteit. Burgerwetenschappers, zoals Tom, zetten zich hiervoor in. Iedereen kan zich jaarlijks aanmelden en na instructies metingen verrichten in de zomer van dat jaar.

Ecosysteem

Alle dieren en planten in en rond een watertje vormen samen het ecosysteem. Een mooi helder water met verschillende onderwaterplanten en waterdieren heeft een goede ecosysteemtoestand. De ecosysteemtoestand van de gemeten watertjes in Wassenaar varieerden van troebel water met te veel waterplanten tot helder water zonder planten. De kwaliteit van de watertjes is slecht tot matig en allemaal bevatten ze een overtollige hoeveelheid fosfor. Als je op de kaart op een meetlocatie klikt, krijg je informatie over de ecosysteemtoestand van dat water te zien: https://natuurenmilieu.nl/watermonsters/

Beoordelingscriteria

Om tot een eindoordeel van de waterkwaliteit per watertje te komen, zijn er 4 onderdelen van Tom zijn metingen beoordeeld en gewogen: waterplanten, helderheid, voedingsstoffen en waterdieren. 

  • Waterplanten zijn belangrijk omdat ze als schuilplaats dienen voor waterdieren en zuurstof maken. Als het zonlicht wordt tegengehouden door bijvoorbeeld veel kroos of drijvende planten, kunnen de onderwaterplanten niet groeien.
  • Elk type water (plas, ven, vijver, gracht of sloot) heeft een optimale helderheid zodat onderwaterplanten erin kunnen groeien.  
  •  De hoeveelheid voedingsstoffen stikstof en fosfor zijn bepaald in hun laboratorium. Als een water te veel voedingsstoffen heeft, groeien er veel algen, kroos en planten die het wateroppervlak bedekken, waardoor er weinig licht in het water komt. 
  • Als er veel verschillende soorten waterdieren in en rond het water leven, is dit vaak een teken van goede waterkwaliteit. Dit is bepaald op basis van de hoeveelheid en de soorten waterdieren.

Vervolg

Alle meetgegevens worden door het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) geanalyseerd en verwerkt in een rapport. In november publiceren zij het rapport met conclusies en concrete aanbevelingen hoe het beter kan. Men kan nu al zeggen dat het verminderen van de uitstoot van vervuilende stoffen de komende jaren een belangrijke opgave is. Volgend jaar zullen er wederom Watermonsters worden gevangen!

16 tuintips tegen hitte

Wat kun je doen om je tuin beter geschikt te maken tegen zware regenval én hitte?
Er zijn heel veel geschikte maatregelen. En het hoeft helemaal niet veel geld of weken werk te kosten. Je leest hier 16 simpele tips.

1. Plant een boom

Bomen helpen enorm tegen hitte. Niet alleen vormen ze een natuurlijke parasol, waardoor er schaduw in de tuin ontstaat, maar ze verdampen via hun blaadjes ook veel vocht, waardoor ze een natuurlijke bevochtiger in je tuin vormen. Zo verdampt een grote iep bijvoorbeeld wel 170 liter per dag wanneer het warm is (bron). Op die manier helpen bomen om hoge temperaturen te verminderen in hun directe omgeving. Weinig ruimte voor een boom? Er zijn ook kleine bomen verkrijgbaar, of plant een struik. 

2. Tegels eruit, groen erin

Tegels houden warmte vast, dus voor een koele tuin wil je er daar zo min mogelijk van hebben. Planten, gras, struiken en bomen zorgen juist voor verkoeling, omdat zij water verdampen en dus koelte verspreiden. Probeer dus zoveel mogelijk tegels uit de tuin te halen, en te vervangen door groen. Bijkomend voordeel is dat in een tuin met weinig tegels het regenwater gemakkelijk weg kan zakken in de grond, waardoor ook de wateroverlast vermindert. 

 

3. Groene daken

Steen en zwart bitumen houden veel warmte vast. Kies daarom voor een groen dak! Groene daken zorgen voor koel groen. Ze houden daarbij regenwater vast, wat wateroverlast bij hevige buien voorkomt, én dit water verdampt weer op warme dagen, waarmee ze de directe omgeving verkoelen. Daarnaast ziet het er ook nog eens mooi uit! Vorig jaar heeft de Groene Meent een groene-daken-actie georganiseerd. (https://groenemeent.nl/groene-daken-wassenaar/). We hopen dat volgend jaar (2023) weer kunnen regelen, en dan samen met de gemeente. Meer groene daken met een leuke subsidie! Zo wordt de keuze nog makkelijker. 

Kijk voor meer tips en uitleg ook eens hier

 

4.Groene gevels

Hoe meer planten en ander groen, hoe koeler dus de tuin en directe leefomgeving. Ook muren kunnen hiervoor worden gebruikt! Denk aan hangende plantenpotten, of laat klimplanten langs een rasterwerk langs de muur omhoog groeien. Wie groter wil uitpakken, kan zelfs hele geveltuintjes bestellen bij gespecialiseerde hoveniersbedrijven. Geveltuinen zorgen dat er minder zon op de muurtegels valt, waardoor die minder opwarmen; ze zorgen voor verkoeling; én daarbij biedt een groene gevel ook beschutting aan onder andere bijen en vlinders. 

6. Groene haag in plaats van bruine schutting

Een groene haag, die bestaat uit coniferen of struiken, is een eenvoudige manier om hitte in de tuin tegen te gaan. De groene haag verdampt water op een hete dag, en zorgt zo voor koelte. Daarnaast bieden groene hagen nestplaats aan vogels en egels. Die egels kunnen vervolgens ook onder de groene haag door naar de tuinen van buren lopen, zodat ze het nodige voedsel bij elkaar kunnen scharrelen. 

7. Andere schaduw

Het creëren van schaduw is een simpele maatregel, maar het biedt wel vele voordelen. Zo zorgt de schaduw uiteraard direct voor minder hitte in de tuin op een warme zomerse dag. Het is altijd prettig om een plek / een aantal plekken in de tuin te hebben waar de volle zon ‘ontvlucht’ kan worden. Naast de al genoemde bomen en struiken, is het natuurlijk ook mogelijk om een schaduwafdakje, of gewoon een parasol in de tuin te zetten. Deze schaduw is ook meteen een mooie plek om kamerplanten in de zomer een luchtje te laten scheppen. Kamerplanten zijn vaak van oorsprong planten die in het tropisch regenwoud in de schaduw groeien, dus ze kunnen niet tegen direct zonlicht, maar ze knappen wel op als je ze af en toe buiten zet op een warme dag. Een pergola, met daarop een groene klimplant, zoals een blauwe regen, kan natuurlijk ook zorgen voor een natuurlijke parasol. 

8. Regenton

Wanneer een regenpijp wordt aangesloten op een regenton wordt het water opgevangen voor hergebruik, om bijvoorbeeld de tuin te besproeien. Zo wordt het riool ontzien bij hevige buien, waardoor er minder snel wateroverlast op straat ontstaat. Daarbij kan het opgevangen regenwater gebruikt worden om de tuin mee water te geven op in droge periodes. Zo overleven de planten de droge zomer, zonder dat hiervoor schaars drinkwater hoeft te worden gebruikt. Gebruik bij voorkeur een regenton met een deksel erop, zodat de ton geen kraamkamer voor muggen wordt. 

9.Regenpijp loskoppelen

Naast het aansluiten van een regenton kun je het water ook direct je tuin in laten stromen. Laat het vervolgens stromen naar een grindstrook/grindkoffer/gazon/onverhard stuk tuin etc. Plant een paar mooie varens in de buurt van de regenpijp, want die krijgen graag veel water. 

10. Infiltratie onder de grond

Deze maatregel is met name een uitkomst wanneer er wat minder ruimte beschikbaar is. Het water wordt tijdelijk opgeslagen in deze ondergrondse voorziening en geleidelijk aan afgegeven aan de bodem. Hierdoor wordt het riool ontlast en het grondwater wordt makkelijker op peil gehouden, en de tuingrond droogt minder snel uit in droge periodes.

11. Waterdoorlatende bodembedekkers

Grind, split, boomschors of cacaodoppen; deze kan je gebruiken als bodembedekking in plaats van tegels. Dit zorgt ervoor dat het water wordt afgegeven aan de grond en niet naar het riool stroomt. De grond neemt het water op, waardoor het grondwaterpeil de kans krijgt om aangevuld te worden. Ook hier is een afloop belangrijk zodat overtollig water wordt afgevoerd.

12. Regenwaterschutting

Vang het regenwater op via bijvoorbeeld de regenpijp vanaf het dak van een woning of schuur. Het water loopt in plaats van het riool de regenwaterschutting in. Regenwaterschuttingen bestaan uit losse modules die aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

13. Beplant een droge of natte bodem

Zorg voor de juiste beplanting van de bodem.

14. Gras en weinig maaien

Op een grasveld kan het water de grond in trekken, waardoor het niet afgevoerd hoeft te worden richting het riool. Daarnaast verdampt het op warme dagen water. Maai het gras niet te vaak! Hoe hoger het gras, hoe meer het de tuin verkoelt. Daarnaast groeit in gras dat minder vaak wordt gemaaid meer bloemen, die het nodige voedsel geven aan insecten als bijen en vlinders. 

15. Moestuin

Een moestuintje houdt geen warmte vast, want het bestaat uit planten. Hierdoor blijft er op zonnige dagen ook minder hitte in de tuin hangen. Daarnaast absorbeert de bodem van een moestuintje veel water. Het voedsel dat gekweekt wordt heeft immers veel water nodig om te groeien. En zelf kan je genieten van heerlijk verse groente! 

16. Minivijver

Maak een minivijver in de tuin, bijvoorbeeld in een (cement)emmer. De minivijver vangt regenwater op bij buien, en verdampt water op warme dagen. Daarbij helpt het dieren de droge zomers door: vogels kunnen erin badderen en eruit drinken, en ook egels zullen dankbaar zijn voor deze waterbron. Kikkers en salamanders nemen al gauw hun intrek in een minivijver, en met een beetje geluk trekt het ook waterjuffers en libellen aan. 

Kijk voor meer tips en uitleg ook is hier

Onderdak voor vleermuizen

15 tips om energie te besparen

Je gaat het pas zien als je het doorhebt. Zo is dat ook met dieren in de stad. Als je erop gaat letten, zal het je verbazen hoeveel andere bewoners de stad heeft naast mensen en hun huisdieren. Een van die diersoorten zijn vleermuizen. Sommige vleermuizen eten, slapen, paren en voeden hun jongen in de stad. Goede verblijfplaatsen zijn zolders, spouwmuren, dakpannen, en andere gaten en kieren aan de buitenkant van huizen. 

Hieronder een foto van de dakrand van mijn huis. Tot mijn verbazing vlogen daar deze lente maar liefst 60 vleermuizen uit! Ik hoorde al een tijd een gebrabbel ergens onder het dak. Vanuit mijn werk als veldmedewerker vleermuismonitoring kon ik de link leggen; het leek een prima verblijfplaats voor kleine vleermuizen. Net een soort langgerekte vleermuiskast, zoals op de andere foto hieronder, die je weleens ziet hangen aan bomen of huizen.

Afbeelding met gebouw, baksteen, buiten, bouwmateriaal Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met tekst, lucht, buiten, toren Automatisch gegenereerde beschrijving

Foto rechts: vleermuiskast (bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:MarkBuckawicki)

Het brabbelende geluid dat de vleermuizen maakten, was voor mij met het blote oor goed te horen. Als vleermuizen gaan vliegen dan maken ze echter vaak een veel hoger – en daardoor onhoorbaar – geluid. Nederland kent wel 18 soorten vleermuizen waarvan er 7 regelmatig in de stad voorkomen. Deze vleermuizen jagen ’s nachts en komen tevoorschijn zodra de zon ondergaat. Ze eten insecten als muggen, vliegen, nachtvlinders en motten, vangen er wel duizenden per nacht. De grootste vleermuis in Nederland is de laatvlieger, een stadsbewoner. De laatvlieger heet zo, omdat hij relatief laat zijn “bed” uitkomt. Hieronder zie je zo’n laatvlieger, mooi he! 

Afbeelding met kat, vloer, zoogdier Automatisch gegenereerde beschrijving

Laatvlieger (bron: https://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Mnolf)

Laten we ervoor zorgen dat vleermuizen welkom zijn in Wassenaar en rekening houden met hun verblijfplaatsen. Denk hierbij aan momenten waarop je gaat schilderen, isoleren of verbouwen. Dat wordt des te belangrijker als je bedenkt dat de huizen in Wassenaar stap voor stap energiezuiniger moeten worden. Door huizen te renoveren, daken en spouwmuren te isoleren, en gaten en kieren te dichten, blijft er geen ruimte voor vleermuizen over. Zorg er daarom voor dat er alternatieven worden gerealiseerd, zodat er onderdak blijft voor vleermuizen. Meer hierover lees je door te klikken op onderstaande brochure.