Klimaatgesprekken jeugd

Wat als ik een dagje minder vlees eet? Wat zou dat betekenen voor mij? En wat zou dat dan
betekenen voor de aarde? Als deze vragen jou bezighouden of als je meer te weten wil komen over
het klimaat en jouw impact daarop, is KlimaatGesprekken misschien iets voor jou.

Na twee series KlimaatGesprekken voor volwassenen zijn wij, Franka (18) en Ilse (17), door de
Groene Meent uitgenodigd om ook een traject voor jongeren te helpen organiseren. Komende
september zal een serie starten van zes workshops speciaal voor jongeren (van ongeveer 16 tot 23
jaar). Deze workshops worden geleid door twee gespreksleiders. Zij hebben als doel om het gesprek
over het klimaat te voeren, om zo jongeren in Wassenaar en omstreken aan het denken te zetten
over hun keuzes en de impact daarvan op het klimaat.

De workshopreeks begint met een gesprek over “Ik en klimaat”. In deze eerste workshop gaan we
het in een groep van maximaal 8 jongeren hebben over wie we zijn, wat we doen, en wat we willen
bereiken. Daarop volgen workshops over voedsel en water, consumeren, reizen en wonen. Tot slot is
er een workshop over hoe we het gesprek over het klimaat met anderen aan kunnen gaan. In de
gesprekken komen situaties en dilemma’s aan bod waarmee we geconfronteerd worden en hoe we
persoonlijke en passende keuzes kunnen maken.

We hebben goede hoop dat de workshops offline plaats kunnen vinden. We hebben heel veel zin in
deze nieuwe serie en kijken er naar uit veel nieuwe gezichten te zien.

De workshops beginnen zodra er genoeg aanmeldingen zijn.
Je kan alvast laten weten dat je interesse hebt via info@groenemeent.nl.

Tot kijk! Franka & Ilse

Dit draagt ook bij aan de doelen:

SDG-4
SDG-11
SDG-12
SDG-13
SDG-17

Speelroute Oostdorp

Buurtactie tegelwippen en start van het project Speelroute Oostdorp

Zaterdag 26 juni hebben de inwoners van Oostdorp samen met de wethouder 1348 tegels verwijderd en hiermee een begin gemaakt aan het project “Speelroute Oostdorp”.
Met deze tegels staan we nu boven Leiderdorp in de derby NK Tegelwippen. Dit was de start van dit project en hieronder houden we de status van het project voor jullie bij.

Het project

Onze plannen zijn groot en dit is niet iets wat binnen een paar weken geregeld is. Er zal veel met de gemeente gepraat moeten worden, met buren overlegd worden en fondsen aanvragen.

Momenteel werken we hier actief aan met 2 personen maar we zouden het heel leuk vinden om ons team verder uit te breiden en met een groep mensen dit project succesvol te maken.

Mee helpen?

Het project is van de hele buurt dus leuk als we in een team aan dit plan verder werken!

En voor het project is geld nodig!
De gemeente kan een deel van ons plan financieren. Voor de overige plannen zijn we bezig om verschillende fondsen aan te schrijven. Fonds 1818, de Rabobank en Jantje Beton staan nu op onze lijst.
Met een uitgewerkt plan kunnen we deze fondsen aanschrijven en de hele buurt opknappen.

Waar werken we nu aan:

• 3 en 4 juli en 10 en 11 juli – Praten met de omwonende

We gaan nu met alle omwonende van de speeltuin achter de Pieter Maritzstraat praten én met de omwonende rondom het speelveld aan het einde van de Rozensteinstraat.
De gemeente wil graag weten hoe de omwondende over ons plan denken voor we verder kunnen met het plaatsen van toestellen.

• Zijn we op zoek naar fondsen om het hele project te financieeren

De gemeente kan mee betalen maar als we het hele plan willen uitwerken zullen we extra financiele middelen moeten regelen. Er is een hoop mogelijk en die opties zijn we nu aan het bekijken.

In de zomervakantie organiseerd jeugd en jongerenwerk verschillende activeiten:

Jongerenwerk voetbalclinic
jongerenwerk knikkerbaan
Jongerenwerk bubble voetbal

Wat is er al gedaan:

• 8 juli – Overleg met stichting Jongerenwerk Wassenaar

We hebben met jongerenwerk gesproken over het organiseren van activiteiten voor de jongeren vanaf 10 jaar. Activiteiten in de buurt zijn besproken maar ook over het bieden van een plek waar jongeren in de avond naar toe kunnen.

• 3 juli – Het gras is ingezaaid

De ideeen die op 26 juni zijn verzameld hebben wij met de gemeente besproken.
Het grasveld wordt aangelegd maar de speelboom zal nog niet worden geplaatst. Mogelijk komt deze op een andere plek omdat de meeste kinderen deze hier niet wilde en ook de omwonende andere ideeen hebben genoemd. Deze gaan we nu verder uitwerken en met de omliggende huizen bespreken.

Speeltuin, gras ingezaaid

Dit grasveld wordt aangelegd als een tussenoplossing om de zandvlakte af te sluiten. Wij gaan nu met de buren overleggen of hier parkeerplaatsen komen en de speelplek aan de andere kant van het plein waar nu nog parkeervakken zijn.

• 28 juni – Overleg met de Gemeente over de voortgang van het project

Hieronder hebben we opgeschreven welke wijzigingen we hebben gedaan in het conceptplan naar aanleiding van de ideeen uit de buurt:

Pieter Maritzstraat (nr 1)
Omwonende vinden het een goed idee om de indeling van de parkeerplaats aan te passen. Op de plek waar nu de speeltuin is zien ze liever parkeerplaatsen. En aan de andere kant waar nu parkeerplaatsen zijn een speeltuin. Er is behoefte om veilig met de bal te kunnen spelen en aan een speeltoestel voor de kleine kinderen.Een oplossing waar iedereen zich in kon vinden is een voetbalkooi zodat ze kunnen voetballen en de bal niet in een van de tuinen beland of de auto’s beschadigd. En daarnaast een speeltoestel voor kleine kinderen.

Schulpplein (nr 5)
Hier zouden we graag een hangmat schommel en de speelboom willen plaatsen i.p.v. het witte kunstwerk. En als we hier verder naar de situatie kijken zouden we het grasveld willen verplaatsen naar de kant van de huizen zodat het verkeer aan 1 kant gaat rijden en de kinderen direct vanaf de stoep het grasveld kunnen bereiken.

Rozensteinstraat (nr 6)
Het toestel zoals voorgesteld + een kabelbaan tussen de 2 grote bomen. De kabelbaan is zo vaak genoemd dat deze is opgenomen in het conceptplan.

Bothaplein (nr 4)
Het bothaplein blijft zoals het is, misschien wat stapstenen of paaltjes maar het speeltoestel zouden de bewoners graag willen plaatsen in de steeg naast de Hallekensstraat nummer 9. Daar wonen veel kinderen en de bewoners willen hier zelf ook actief toezicht houden. Hier kan een speelplek geplaatst worden en worden vergroend.

Overige ideen:

 • De schommel, kabelbaan en voetbalkooi zijn veelgenoemd en daarom opgenomen in het conceptplan.

 • Zoveel mogelijk zouden we om de speelplekken een hekje plaatsen of een omheining van planten.

 • Bij elke speelplek een bord met huisregels. Spelen tot 22.00 uur, geen alcohol enz..

 • De wijk zo inrichten dat auto’s minder hard rijden.

 • Graag zien wij voor de grote speeltuin aan de Dr. Mansveltkade een zebrapad met een verkeersdrempel plaatsen.

• 26 juni – Buurtactie tegewippen en ideeen met de buurt bespreken

Hieronder zie je de plannen zoals ze 26 juni zijn besproken met de buurt.

Speelroute Oostdorp
buurt plan oostdorp

Dit is het conceptplan waar we nu over in gesprek zijn met de gemeente. We willen in gesprek met alle bewoners rondom de speelplekken en iedereen die actief mee wil denken spreken we graag!

Verslag 26 juni

Omdat de speeltuin aan de Pieter Maritzstraat toe was aan vervangen zijn we met buurtgenoten en de gemeente in gesprek gegaan over een aanpak voor de hele buurt. Er wonen veel kinderen en zij hebben nu maar heel beperkt ruimte om buiten te spelen.

Ter promotie heeft de actie 2x in de krant gestaan en is op verschillende plekken online aangekondigd, er is geflyerd in de wijk en ook is er met mensen op straat gesproken. Iedereen was uitgenodigd om zaterdag langs te komen om mee te denken met het conceptplan.

Om 10.00 uur zijn we samen met wethouder Hubert Schokker gestart met het tegelwippen. Omdat we het belangrijk vinden dat de jeugd hierbij betrokken wordt hebben we iedereen gevraagd om te komen helpen. En wat een hulp was er, binnen de kortste keren waren er veel tegels verwijderd “Want ik wil snel dat er hier iets leuks komt’.

Het conceptplan is met de aanwezige besproken en er konden briefjes ingevuld worden om de wensen op aan te geven. Er zijn veel briefjes ingevuld en ook is er veel gesproken met elkaar. Speeltoestellen, bankjes, meer groen en fruitbomen. Alles kon genoemd worden en we hebben ruim de tijd genomen om met iedereen te praten.

Sinds lange tijd bracht deze activiteit de buurt weer bij elkaar. En het plan wat we nu gaan uitwerken zal hier op de lange termijn alleen nog maar meer aan bijdragen.

Alle ideeën zijn samengevoegd en we zijn nu in gesprek met de gemeente om de volgende stappen te gaan nemen om dit plan uit te gaan voeren.

Fonds Wassenaar ondersteunde ons project; er waren heerlijke koekjes, ijsjes en een geweldig springkussen waar de kinderen en ook ouders de hele dag met veel plezier gebruik van hebben gemaakt. Alles en nog Meer heeft, als lokaal bedrijf, bijgedragen door het springkussen gratis te bezorgen.
Voor al die ondersteuning willen wij iedereen hartelijk bedanken!

Wil je helpen, ken je een fonds waar we een subsidieaanvraag kunnen doen of wil je je mening geven? Laat het ons weten via het contactformulier.

 

Speelroute oostdorp
Speelroute Oostdorp

Speeltuin route Oostdorp

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-3
SDG-15

Trash & Treasures

Trash & Treasures

In Wassenaar hebben we met zijn allen veel spullen. En spullen waar jij vanaf wilt zijn, zijn voor een ander van waarde! Daarom organiseert de Groene Meent samen met de gemeente Wassenaar en de bewoners/buurtverenigingen ‘TRASH & TREASURES’.

Doelstelling:  Zoveel mogelijk spullen langer gebruiken- want spullen, hoe noodzakelijk soms ook, zijn de grootste vervuiler van onze Meent. Daarnaast biedt Avalex  de wijkbewoners een service: alles wat niet door anderen meegenomen wordt, wordt (onder bepaalde voorwaarden, zie hieronder) opgehaald; je hoeft het niet meer zelf weg te brengen. Een afspraak om de spullen op te laten halen is – eenmalig-  niet nodig.

Trash & Treasures ook in jouw wijk of gemeente?

Neem contact met ons op zodat we samen kunnen kijken of we dit ook in jouw wijk kunnen organiseren!

For English tekst see below

Trash & Treasures bestaat uit drie stappen: 

1. Zet op de stoep wat je kwijt wilt (Reduce)

2. Neem mee wat je kunt gebruiken (Reuse)

3. Avalex haalt op wat er overblijft (Recycle)

Samen kiezen we een weekend uit en plannen we dit evenement.

1. Reduce – ontspullen
Zet van vrijdag tot en met zondag al jouw ‘treasures’ op de stoep. 

Df het nu de schommel uit de achtertuin is, een oude koelkast, dat boekenkastje of die stoel die al jaren op zolder staat. Borden, vazen en kandelaars die je niet meer gebruikt, spelletjes, bloempotten, knuffelbeesten, tuinmeubilair… of het nu kapot is of heel, een verfje nodig heeft of eruit ziet als nieuw… maak ruimte op je zolder en in je garage, kijk je huiskamer eens door wat er in de weg staat. Kortom: ontspul.

2. Reuse – hergebruik
Iedereen kan langs de spullen lopen en meenemen wat voor hem/haar van waarde is. Zo ruilen veel spullen van plek en kunnen ze mogelijk nog jaren mee. Op deze manier gaan we duurzaam met onze spullen om en zorgen we voor meer lokaal hergebruik.

3. Recycle – spullen worden weer grondstoffen
Op maandagochtend komt Avalex alles wat op de stoep is blijven liggen ophalen. Avalex zorgt ervoor dat de spullen gerecycled worden. Wat niet gerecycled kan worden, gaat (helaas) naar de verbrandingsoven.

Spelregels: 

– Zet zaken die bij het chemisch afval horen NIET op de stoep (dus geen potten met verf, batterijen, accu’s etc.).

– Zet zaken die horen bij BOUWafval, dus die normaal in een container moeten worden afgevoerd, NIET op de stoep.

– Haal maandagochtend voor Avalex komt alles van papier ( boeken) weer binnen of gooi het in je eigen blauwe kliko. Dit hoort bij het oud papier en dat komt Avalex NIET ophalen.

– Het kan dit weekend gaan regenen. Zorg in dat geval dat je je mooie spullen afdekt met een oud douchegordijn of schilderszeil – of zet de boel even terug in de garage, zeker als het om boeken gaat. 

– Inspecteer elke dag even of de spullen voor je huis er nog een beetje goed bijstaan, en niet verspreid liggen over de straat. Het moet wel leuk blijven om te snuffelen!

– Iets gevonden wat te groot is om te vervoeren? Vele handen maken licht werk, dus vraag de buurman of buurvrouw even om die glijbaan mee te sjouwen naar zijn nieuwe stekkie.

Trash & Treasures consists of three steps:

1. Put the things you own and you do not want anymore on the sidewalk ( Reduce )
2. Browse the sidewalks and take what you can use ( Reuse)
3. Avalex collects what is left (Recycle)

1. Reduce

From Friday to Sunday , please put all your treasures & on the curb.
Whether its the swing from the backyard, an old refrigerator, that bookcase or that chair that
has been in the attic for years. Dishes, vases and candlesticks that you no longer use, games,
flower pots, toys, garden furniture … whether it is broken or whole, needs a paint or looks like new … make space in your attic and garage, look through your living room to see what’s in the way. In short: declutter.

2. Reuse

Everyone can browse the neighborhood and take what is of value to him / her. We hope many things exchange places and they may last for years to come. In this way, we handle our goods sustainably and ensure more local reuse.

3. Recycle – things become raw materials again

On Monday morning  – after 9 am, when the schools have started again- Avalex will pick up everything that has been left on the sidewalks. Avalex ensures that the items are recycled. What cannot be recycled, is (unfortunately) going into the waste incinerator.

Game rules:

– This weekend EXCUDES the exchange of items that are chemical waste (so no paint,
batteries, etc.).
– It might rain. In that case, make sure you cover your beautiful things with an old shower curtain or painters canvas – or put it back in the garage, especially when it comes to books.
– Check every day whether the things in front of your house are still in good shape, and are not scattered across the street. It must remain fun to browse!
– Found something too big to transport? Many hands make light work, so ask the neighbor to help tug that new slide to your backyard.

Trash & Treasures 

Eerdere edities 

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-11
SDG-12

NK tegelwippen Wassenaar

NK tegelwippen in Wassenaar

Doe jij mee aan het NK tegelwippen? En maak je van de lege plekken tuintjes en ander groen?

Teggelwippen Wassenaar

foto van steenbreek.nl

Hoe werkt het?

In een versteende stad of dorp blijft het lang warm en zakt regenwater lastig de grond in. Het stroomt zo het riool in. Groen verkoelt en neemt water op. Bovendien vergroot je met groen de leefomgeving van insecten, bijen en vogels. Die krijgen meer voedsel en plekken om te wonen. We hebben dus meer groen nodig in het dorp! Ook jij kan helpen door je buurt te vergroenen en klimaatbestendig te maken. Maak jouw leefomgeving groener, gezonder en leefbaarder. Wil je meer weten? Bekijk dan het filmpje of kijk op https://nk-tegelwippen.nl.

NK tegelwippen in Wassenaar

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-15

Klimaatgesprekken

Workshopserie KlimaatGesprekken

Binnenkort start de tweede serie KlimaatGesprekken in Wassenaar. Vorig jaar september is de eerste groep Wassenaarders gestart met deze zesdelige workshopreeks. De workshops geven inzicht in de keuzes die je dagelijks bewust of onbewust maakt, en het effect daarvan op de wereld. In gesprek leer je van elkaar en word je positief uitgedaagd je klimaatimpact te verminderen. Niet omdat het moet, maar omdat je er zelf voor kiest. Jij doet wat bij jou past.

KlimaatGesprekken maakt gebruik van de beproefde methode van Carbon Conversations. Deze bestaat al ruim 10 jaar in Engeland en werd door de Guardian ‘één van de meest veelbelovende initiatieven tegen klimaatverandering’ genoemd. Begin 2016 is de methode naar Nederland gehaald. Inmiddels zijn er door heel Nederland bijna 100 opgeleide klimaatcoaches betrokken. De Groene Meent heeft deze workshopreeks vorig jaar naar Wassenaar gehaald. Nu vindt een tweede serie plaats.

Deze keer zal de serie online beginnen- we gaan offline verder zodra die gelegenheid zich weer voordoet en alle deelnemers zich daar goed bij voelen. Hugo Skoppek, een ervaren klimaatcoach uit Den Haag zal deze reeks klimaatgesprekken begeleiden.

We zien ernaar uit je te ontmoeten! Aanmelden kan op www.klimaatgesprekken.nl. Op deze website vind je ook meer informatie.

“Ik heb de serie workshops vorig jaar in Leiden gevolgd. De aanpak is praktisch en positief: het gaat vooral over wat je zelf kunt doen.  In elk van de zes workshops behandel je een thema, zoals wonen, reizen of voeding. De Klimaatcrisis is voor veel mensen moeilijk onder woorden te brengen. Juist daarom is het fijn om erachter te komen dat mensen in de regio met dezelfde zorgen en vragen rondlopen. Ik wissel nu nog ideeën en slimme oplossingen uit.” Willemien

“Een aanrader om te doen! Ik zit in de eerste groep van Wassenaar. Leuke gesprekken en nieuwe praktische inzichten.” Roos

We zien ernaar uit je te ontmoeten!

Klimaatgesprekken workshop

Kosten:
Je betaalt € 45,00 voor deze 6 avonden – inclusief lees- en werkboek.

Dit draagt ook bij aan de doelen:

SDG-4
SDG-11
SDG-12
SDG-13
SDG-17

Archief

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

Kleding Knapzak

Kleding Knapzak – voor Dames-, Jeugd en Kinderkleding

De kledingindustrie is een van de meest vervuilende industriëen ter wereld. Elke keer nieuwe spullen kopen heeft dus een directe invloed op de Aarde. Langer doen en het beter verzorgen van kleding helpt (dus niet te vaak wassen!), maar iedereen wil wel eens iets anders aan! Ruilen is dan het nieuwe kopen. En Daarom hebben we de kledingknapzak in Wassenaar. We zijn samen rijk genoeg aan spullen, in elke kast hangen wel dingen die we niet dragen. Delen en doorgeven maakt onze meent groener!

 Kleding Knapzak – We hebben een dames, een Jeugd en een Kinderkledingtas + accessoires! Dit idee ontstond naar aanleiding van het succesverhaal van vrouwen in Amsterdam-Noord. Dit concept hebben wij overgenomen en we hebben inmiddels verschillende routes met veel enthousiaste deelnemers.

Het principe is simpel: We verzamelen de adressen van iedereen die mee wil doen en we maken daarmee een logische route door Wassenaar. Er worden 1 of 2 tassen gevuld met kleding en deze zullen via deze route worden doorgegeven. De tas gaat van adres naar adres en blijft dan ongeveer 3 dagen op 1 plek.
Kleding die je leuk vindt haal je eruit en je stopt goede kleding, schoenen en/of accessoires in een van de tassen terug. Je hoeft er niets uit te halen en ook als je dat wel doet, niet persé iets terug te doen.

Aanmelden Kleding Knapzak Dames

Meld je aan bij de app groep. Een van de beheerders zal je vervolgens toevoegen aan de lijst.
Vermeld je naam, adres, telefoonnummer en dat je mee doet met de dameskleding.
Je kan je ook direct aanmelden bij de WhatsApp groep Kleding Knapzak Wassenaar.

Aanmelden Kleding Knapzak Jeugd (12 – 16 jr)

Meld je aan bij de app groep. Een van de beheerders zal je vervolgens toevoegen aan de lijst.
Vermeld je naam, adres, telefoonnummer en de Jeugd knapzak.
Er is een app groep waar de jeugd zelf contact heeft met elkaar. De link hiervoor is aan te vragen via de mail.

Aanmelden Kleding Knapzak Kinderen

Meld je aan bij de app groep. Een van de beheerders zal je vervolgens toevoegen aan de lijst.
Vermeld je naam, adres, telefoonnummer en de maat kinderkleding die je wilt gaan ruilen.
Je kunt je direct aanmelden bij de WhatsApp groep Kinder Knapzak Wassenaar

We verzamelen de adressen (in Wassenaar) en werken een route uit zodat de knapzak makkelijk rondgaat.

Dit draagt bij aan doel:

SDG-12

Wassenaarse Berm Brigade

Wassenaarse Berm Brigade

Doe je mee met de bermbrigade?  wij gaan samen het zwerfafval te lijf!

Wassenaarse Berm Brigade

Wil je net als wij dat de Wassenaarse bermen en straten niet zijn overwoekerd door  blikjes, mondkapjes, zakdoeken, sigarettenpeuken en veel plastic rommel? Sluit je aan! De Wassenaarse Berm Brigade is een groep vrijwilligers ( nu al meer dan 50 personen ) die zich inzet om Wassenaar schoner te maken. We maken  via facebook en/of Whatsapp afspraken maken om al dan niet gezamenlijk buurten en wijken van Wassenaar aan te pakken.  in je eigen tijd, of met een groep. Want we weten: zwerfvuil trekt vuil aan- en dat willen we voorkomen.  Sommige bermbrigadiers gebruiken bij het opruimen de app Helemaal Groen of de app ( volgt) . 

 

Wassenaarse Bermbrigade in actie! Door Alice Hooft

Wassenaarse Berm Brigade

Zwerfafval verzamelen

0651359334

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-14
SDG-15

WEC – Wassenaarse Energie Coöperatie

WEC – Wassenaarse Energie Coöperatie

De WEC is opgericht voor Wassenaarders en door Wassenaarders. Wij zijn ervan overtuigd dat het huidige gebruik van grondstoffen voor het opwekken van energie niet toekomstbestendig is. De technieken om hier verandering in te brengen zijn nu breed beschikbaar. Waarom zouden we fossiele energie van ver halen terwijl we lokaal schone energie kunnen opwekken? Zo werken we in ons internationale dorp ook lokaal aan het klimaatakkoord van Parijs. Met een eerste groep leden willen we zo snel mogelijk het eerste dak in gebruik nemen.  Zo kleurt de energie  in het Wassenaarse stroomnet steeds groener. 

WEC oprichting

Wil jij samen met ons investeren in schone Wassenaarse energie?
Word dan net als wij lid van de Wassenaarse Energie Coöperatie. Binnenkort starten de eerste 2 projecten waar je als je je als lid voor aan kunt melden.

Heb je een groot dak waar veel zonnepanelen op passen? Wij zijn op zoek naar een- of meerdere stabiele daken in Wassenaar. Laten we samenwerken!
Zonne-energie op je dak – dat is makkelijk en mooi. Het regelen van een coöperatief zonnedak is wel behoorlijk wat werk. Dat kan de Wassenaarse Energie Coöperatie van je overnemen. Ben je in voor een coöperatief zonnedak? Dan maken we graag een afspraak. Dan kunnen we je specifieke situatie bespreken en al je vragen beantwoorden.

WEC – Wassenaarse Energie Coöperatie

Lokale duurzame energie

WEC logo

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-3
SDG-7
SDG-9
SDG-11
SDG-12
SDG-13

Samen Slim Rijden Wassenaar

Samen Slim Rijden Wassenaar

We zijn op weg naar de deeleconomie! Ons doel is om de komende jaren tenminste 10 deelauto’s in Wassenaar- te laten rijden- zo verdwijnen er tenminste 50 auto’s op fossiele brandstof. Delen is leuk en makkelijk, CO2 neutraal, de lucht wordt schoner, de wereld groener.

Samen Slim Rijden Wassenaar

Sinds juli 2021 rijden er 2 100% elektrisch deelauto door Wassenaar. Onze eerste auto heeft zijn eigen laadpaal op het parkeerterrein van de Warenar. Het aantal deelnemers groeit gestaag- inmidddels (sept 2020) zijn we met 12 deelnemers. We groeien graag zodat er een tweede auto bij kan.

Met meer Elektrisch deelvervoer wordt de Wassenaarse lucht schoner. De uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof wordt een stuk lager bij gebruik van een Elektrische auto… doordat we de auto delen scheelt het ook nog veel parkeerruimte en uitstoot en kosten om de auto te maken. Met de innovatieve app van Onze Auto kan je de auto makkelijk reserveren, openen en afsluiten… en doorgeven aan de volgende. Geen gedoe met ergens de sleutel halen. Alles zit in je telefoon. Door in te zetten op deelmobiliteit wordt ons dorp leefbaarder!

Meld je via onze website aan voor een testrit, dan maak je gelijk kennis met een van de andere deelnemers!

Op onze website staan prijzen en het contactformulier waarop je je kan aanmelden voor een testrit.

Er is en enquete waar iedereen die in Wassenaar woont aan mee kan doen. 
Met de informatie die we verzamelen kunnen we ons gaan inzetten om ervoor te zorgen dat er straks 10 deelauto’s in Wassenaar rondrijden.
Scan deze QR code of ga direct naar de enqûete. Delen met vrienden en bekenden wordt gewaardeerd.
SSR Enquete 

Samen Slim Rijden Wassenaar

Elektrische Deelauto’s

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-3
SDG-7
SDG-9
SDG-11
SDG-12
SDG-13

Deijlerhof

Deijlerhof

De Deijlerhof is de buurttuin die bij het Deijlerhuis hoort. Een prachtige hof, opgezet en onderhouden door vrijwilligers van buurtvereniging Groot Deijleroord.

Deijlerhof Wassenaar

Het gaat hierbij niet alleen om groen, maar ook om waterhuishouding en windenergie.  Dit komt samen in het windwatermolen project. De tuin is altijd open en het staat buurtgenoten vrij om kruiden te plukken. Ook de opbrengst komt ten goede van de buurt.

Achterliggende motivatie bij het hele project is ‘consuminderen’. Het is belangrijk dat overbodige economische groei beperkt wordt. Groei kost immers energie en deze kan niet alleen duurzaam opgewekt worden. 

Deijlerhof

Buurttuin

Hofcampweg 3
2241 KD Wassenaar

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-2
SDG-3
SDG-7
SDG-11
SDG-12
SDG-13
SDG-15

EnergyParty

Feestje! Doe je mee met een Online EnergyParty?

Je volgt de party vanuit je eigen huis op je computer. Met je jaaroverzicht in de hand  en wat dorpsgenoten op scherm krijg je inzicht in jouw energieverbruik. Met ideeen die voor jouw huis het energieverbruik omlaag brengen stap je later op de avond achter je pc vandaan.
Als je je eigen EnergyParty aanvraagt, zal de gespreksleider binnen enkele dagen contact met je opnemen. Jullie spreken samen de avond door en prikken een datum voor de party. Je nodigt hiervoor 8 buren of bekenden uit.

EnergyParty Wassenaar
EnergyParty Buurkracht

Host een online EnergyParty met buren of bekende

 1. meld je hier aan
 2. de gesprekleider neemt contact met je op om een datum te prikken
 3.  je nodigt zo’n 4 tot 7 buren en kennissen binnen Wassenaar uit om mee te doen
 4.  je doet met je eigen groep met de online party
 5. vooraf ontvang je een uitnodiging met alle benodigde informatie en link om deel te nemen

Doe ook mee met een EnergyParty 

Tijdens de party helpt een deskundige gespreksleider jullie op weg. Je bekijkt samen met zo’n acht deelnemers je energieverbruik en bespaar mogelijkheden. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is je jaarrekening van stroom en gas. Iedereen beëindigt de avond met een concreet en persoonlijk plan. Jij bepaalt hoe en wanneer je dit plan uitvoert.

Wat levert het je op?
Bijna iedereen die meedoet verlaagt zijn energierekening door kleine veranderingen in huis. Dit kan flink schelen, soms honderden euro’s. En velen kiezen voor grotere aanpassingen zoals isolatie, wat de stookkosten nog verder omlaag brengt.

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-1
SDG-7
SDG-11
SDG-12
SDG-13

Krijg de Kleertjes Wassenaar

Kleding ruil je omwille van de circulaire economie


Weer eens wat anders aan? Kinderen alweer uit hun kleding gegroeid? Groeiende aversie tegen steeds maar weer nieuw kopen? Krijg de Kleertjes Wassenaar lost dat op door kledingruil!  

De Groene Meent Wassenaar wil een aantal keer per jaar een kledingruil middag organiseren. Door kleding te ruilen wordt er minder kleding geproduceerd en blijft kleding langer in omloop. Zo zorgen we er samen voor dat er minder kleding geproduceerd wordt en we minder grondstoffen en energie voor deze productie gaan gebruiken. De kledingindustrie is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld, en dan hebben we het nog niet eens over de arbeidsomstandigheden.

Met Krijg de Kleertjes sluiten we aan bij Global goals.
Duurzaam Doel nummer 12 – verantwoorde consumptie en productie. 

De kledingruil wordt gehouden in de Jozefkerk, Parklaan 28 

Je kunt je aanmelden via Facebook Krijg de Kleertjes Wassenaar, een email sturen naar info@groenemeent.nl of langskomen om je kleding in te leveren.

Zwangere dames of hun partner mogen zonder kleding in te leveren babykleertjes komen uitzoeken. Vooraf aanmelden is wel noodzakelijk.

Wat kan je inbrengen en komen ruilen:
– Kleding (alle maten)
– Schoenen
– Jassen
– Sportkleding
– Accessoires
– Baby slaapzakjes
– Zwangerschapskleding
– Kledinghangers

Kleding die beschadigd is kan je inleveren in een aparte tas. De stoffen worden hergebruikt voor reparatie van kleding of voor het maken van een stoffen vlaggenlijn. De rest gaat naar de kledingcontainer.
Het overschot van ons ruilpunt gaat naar andere ruilpunten of naar een goed doel. De kleding komt dus altijd goed terecht!  

Helpen?
De ruilmiddagen worden gedraaid door vrijwilligers en we kunnen daarbij zeker ondersteuning gebruiken!
Wil je meer weten of je aanmelden? Stuur dan een e-mail naar info@groenemeent.nl.

Partners

We hebben ons aangesloten bij www.krijgdekleertjes.nl waar het ook mogelijk om online pakketten met andere te delen. Op de website kan je hier alles over lezen.

Op zoek naar:

 Een nieuwe locatie
Voor de opslag van onze kleding en vanwaar we ruilmiddagen kunnen organiseren.
Vrijwilligers voor ons ruilpunt
Mensen die willen helpen met het beheren van dit ruilpunt

Neem contact met ons op of stuur een mail naar info@groenemeent.nl

Groene Meent Kleding Knapzak

Omdat we momenteel geen ruilmiddagen kunnen organiseren raden we iedereen aan om je aan te melden voor de kleding knapzak.

SDG-12
parochie H Augustinus
Krijg de Kleertjes

Archief

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

Recycle Sint

Ruilmarkt voor duurzame hulpsinten

De geur van pepernoten hangt in de lucht en pakjesavond komt dichterbij. Iedereen gaat in de vijfde versnelling om alle cadeaus op tijd in huis te halen. De pinpas draait overuren en onze huizen slibben dicht met onze spullen. Wil jij duurzamer Sinterklaas vieren?

De Groene Meent organiseert elk jaar in november de RecycleSint Ruilmarkt.
In november organiseren we de ruilbeurs. 

Adres: YMCA, Duinrellweg 1
Speelgoed inbrengen: 13.00 tot 14.00 uur
Speelgoed ruilen: 14.15 tot 15.30 uur 

We willen graag verduurzamen. Daarnaast zijn ze blij dat de stapel speelgoed in eigen huis op de schop gaat- alleen dat waar de kinderen echt mee spelen blijft over. Het overige speelgoed krijgt een mooi tweede leven bij andere kinderen thuis. ‘Onze eigen kinderen kunnen vervolgens weer spelen met het ingebrachte speelgoed van anderen’, aldus Ellen. Zo is de cirkel rond zonder nieuwe aankopen te hoeven doen.
Bijna ieder huishouden heeft teveel speelgoed. Soms ligt het nog maanden in de verpakking in de kast. Waarom kopen we dan nog nieuwe spullen? Ruilen is groener- en ook nog eens hartstikke gezellig, slim en -niet onbelangrijk- goed voor de portemonnee.

Hoe het werkt

 • Het speelgoed is netjes en schoon wat nog als cadeau gegeven kan worden
 • Wat overblijft schenken we aan de kinderkringloop Wassenaar

De voordelen

 • Je bespaart geld want je ruilt
 • Je hebt meer ruimte in huis want je gaat opruimen
 • Je doet iets goeds voor jezelf en de wereld
Recycle Sint Wassenaar

Eerder georganiseerde ruilmarkt

Tip: Betrek je kinderen bij een duurzaam Sinterklaasfeest!

Laat de kinderen een krat vullen met speelgoed. Sinterklaas zal de krat meenemen en het speelgoed verdelen onder andere kinderen. Hij weet tenslotte wat er op de verlanglijstjes staat. Op deze manier kunnen de kinderen zelf ook een aantal stukken tweedehands speelgoed krijgen uit kratjes van andere kinderen.

Groene Meent Recycle SintRecycle Sint is een bestaand concept. Door heel Nederland worden ruilmarkten georganiseerd. Kijk voor meer infomatie op. https://www.swipswap.nl/swapsint

RecycleSint gaat de verspilling van grondstoffen tegen en sluit aan bij Refuse, Reduce, Reuse, Recycle.

Zero Waste Hierarchy

Digitale flyers NL en ENG:

Kopieer de foto en deel het met andere om het evenement ook dit jaar weer een groot succes te maken!

RecycleSint Flyer NL
RecycleSint Flyer Eng

Voorgaande evenementen:

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.